Täiendav vastuvõtt Kohtla-Järve Gümnaasiumisse 12.-21. juuni

Hea põhikoolilõpetaja! Kohtla-Järve Gümnaasiumis algab täiendav vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks. Kandideerimiseks tuleb õpilaskandidaadil 12.-21. juunini registreerida ennast sisseastumistestile, mis toimub 22. juunil Kohtla-Järve Gümnaasiumis. Link õpilaskandidaadile sisseastumistestile registreerimise juurde asub siin!…

Continue Reading Täiendav vastuvõtt Kohtla-Järve Gümnaasiumisse 12.-21. juuni

Kohtla-Järve Gümnaasiumis algas sisseastumiskatsetele registreerumine 2020/2021 õppeaastaks

Hea Kohtla-Järve Gümnaasiumi kandideerija!  Kui Sa oled aktiivne, sihikindel ja ettevõtlik noor, kes soovib jätkata oma õpinguid akadeemilises õpikeskkonnas reaal-ja loodusteaduste kallakuga gümnaasiumis siis Kohtla-Järve Gümnaasium on just Sinu õige…

Continue Reading Kohtla-Järve Gümnaasiumis algas sisseastumiskatsetele registreerumine 2020/2021 õppeaastaks

Õpilasvarjuks Kohtla-Järve Gümnaasiumi

9.-27. märtsini toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis õpilasvarju nädalad, mille jooksul veedavad õpilaskandidaat ja gümnasist koos koolipäeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse õppetööst ja koolielust Kohtla-Järve Gümnaasiumis. Miks tulla õpilasvarjuks? Kas oled mõelnud,…

Continue Reading Õpilasvarjuks Kohtla-Järve Gümnaasiumi

Avatud uste päev 2020

Hea tulevane gümnasist! Kas Sinu plaan on jätkata oma õpinguid akadeemilises õpikeskkonnas reaal-ja loodusteaduste kallakuga gümnaasiumis? Kui jah, siis on Sinu ainuõige otsus tulla Kohtla-Järve Gümnaasiumi avatud uste päevale 1.…

Continue Reading Avatud uste päev 2020

Ettevalmistuskursused gümnaasiumisse pürgijatele

Alanud on registreerimine matemaatika, füüsika, eesti keele (k.a eesti keel teise keelena) ja inglise keele ettevalmistuskursustele Kohtla-Järve Gümnaasiumisse pürgijatele.Ettevalmistuskursuste eesmärk on aidata õpilastel süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi…

Continue Reading Ettevalmistuskursused gümnaasiumisse pürgijatele

Keeleõpe õpilasmentori toel

Keeleõpe mentorist õpilase toel on Kohtla-Järve Gümnaasiumis veel üks mitteformaalse õppimise võimalus õpilastele, kes soovivad oma eesti keele oskust parendada. Keeleõppe metoodika mentorluse vormis käsitleb keelt mitte kui grammatikareeglite ja sõnade kogumit, vaid…

Continue Reading Keeleõpe õpilasmentori toel

Eesti keele coaching õpilaste toetamiseks

Käesoleval õppeaastal alustame õpilaste eesti keele oskuse arengu toetamiseks keele coachingut, mis annab igale õpilasele võimaluse enda soovidest lähtuvalt koos keele coachiga oma eesmärkide poole liikuda. Selleks, et õppijana olla…

Continue Reading Eesti keele coaching õpilaste toetamiseks