Humanitaarainete õppetool

Ainar Ruussaar
Õppetoolijuhataja
ajalugu, ühiskonnaõpetus [email protected]

Eliisa Puudersell
Õppetoolijuhataja asetäitja, eesti keel ja kirjandus
[email protected]

Jaanus Iva
ajalugu, ühiskonnaõpetus
[email protected]

Kaire Jõe
ajalugu, ühiskonnaõpetus
[email protected]

Inger Kitt
eesti keel teise keelena, keele coach [email protected]

Tea Kivirand
inimeseõpetus, keele coach
[email protected]

Marina Kopajev
eesti keel teise keelena, keele coach
[email protected]

Signe Söömer
eesti keel ja kirjandus
[email protected]

Anastassia Aleksandrova
vene keel ja kirjandus
[email protected]

Katre Sosi

eesti keel teise keelena

[email protected]

Signe Abel

eesti keel teise keelena

[email protected]