Humanitaarainete õppetool

Eliisa Puudersell

humanitaarainete õppetooli juhataja

eesti keel ja kirjandus

[email protected]

 

 

Jaanus Iva

ajalugu, ühiskonnaõpetus
[email protected]

Kaire Jõe

humanitaarainete õppetooli juhataja asetäitja

               ajalugu, ühiskonnaõpetus

[email protected]

 

Maria Fayustova

vene keel ja kirjandus
[email protected]

Ursula Einmann

eesti keel ja kirjandus

[email protected]

Tea Kivirand
inimeseõpetus, keele coach
[email protected]