Oskus-ja valikainete õppetool

Ainikki Seppar

oskus- ja valikainete õppetooli juhataja

kehaline kasvatus ja huvitegevuse koordinaator, keele coach

[email protected]

Mihkel Mattisen

muusikaõpetus

[email protected]

Krislin Virkus

oskus- ja valikainete õppetooli juhataja asetäitja

kunstiajalugu, etenduskunstid, keele coach
[email protected]

Tanel Laudma
kehaline kasvatus
[email protected]

Neeme Kuningas
etenduskunstid
[email protected]

Lilian Reinmets
muusikaõpetus, koorilaul, uurimistööde koordinaator
[email protected]

(pikemal puhkusel)

Kati Jägel

ajakirjandus/meedia
[email protected]