Nordplus Junior: “Dust to diamonds”

Meie õpetajate tiim

See projekt on koostöö kolme riigi koolide vahel. Meie partneriks on Soomest Munkkiniemi kool and Lätist Sigulda Gümnaasium

Peamine teema– rohelisem tulevik, kliimamuutused ja energia ja looduse säästmine.

Eesmärk – juhtida tähelepanu keskkonnaprobleemidele, koostöö tegemisele, probleemide lahendamise võimalustele.

Tulemus – konverents, koolilaat, video, veebisait jne.

Kaks erinevat vahetusvormi: õpetajate vahetus ja õpilaste vahetus.

Kohtumised erinevates riikides:

02.10.-08.10.2022 Soome (ainult õpetajad).
23.01-27.01.2023 Läti (õpetajad ja kümme õpilast igast riigist).
17.04- 21.04.2023 Eesti (õpetajad ja kümme õpilast igast riigist).

Soomes oli peamiseks eesmärgiks õpetajatega tutvumine ja kogemuste vahetamine. Samuti edaspidiste plaanide tegemine, et õpilastel oleks põnev ja tore projektis osaleda.

Lätis oli meie peamisteks eesmärkideks keskkonna teadlikkuse tõstmine,  uurimuste läbiviimine ja tulemuste esitlemine.

Eestis on meie peamisteks eesmärkideks enda uuritud keskkonna teemale lahenduste leidmine ning nende presenteerimine kunstilises vormis.

Previous
Next