Abipolitseinik

Abipolitseinik pühendub, võtab vastutuse ja kohustuse ning loob turvalisust mitte enda, vaid kõigi oma kodukandi inimeste jaoks. Abipolitseiniku staatusse astudes annab ta selge sõnumi, et riik on inimeste oma ja turvalisus inimeste teha.

Kõrvaleriala abipolitseiniku 4-kursuselist moodulit on võimalik võtta kõigil G1 õpilastel lisaks valitud põhimoodulile. Kursuste ja kutsesobivuse testi läbimisel saab gümnasist abipolitseiniku kutse.

Valikõppeainesse kuuluvad järgmised kohustuslikud teoreetilised ja praktilised kursused:

  1. Politsei- ja piirivalve üldkursus;
  2. Politsei kursus;
  3. Piirivalve kursus;
  4. Politsei- ja piirivalve õppelaager.

G3-s on võimalik jätkata põhimoodulile lisaks õpinguid SISEKAITSE suunal, mis annab eelise jätkates õpingud SISEKAITSEAKADEEMIAS.

Sisekaitseõppel lisanduvad kursused:

5. Pääste ja esmaabi üldkursus;

6. Päästetööde kursus;

7. Pääste õppelaager.

Maksimaalne õpilaste arv: 25 õpilast