Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud 2019/2020 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 3, 17.06.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. G3 õpilaste Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 3. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 4. G3 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
 5. Eriolukorrast tulenevalt koolieksami ärajätmine 2019/2020. õppeaastal.
 6. G1 ja G2 õpilaste järelarvestuste sooritamise edukuse ülevaade.
 7. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 17.04.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekava üldosale.
 3. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korra ja tingimuste osas.
 4. Päevakajalised õppekorraldusliku küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 29.08.2019

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks.
 3. Kooli kodukorra muutmise ettepanekud, Tugi ja mõjutusmeetme rakendamise korra ja Teadmiste ja oskuste hindamise korra lisade kinnitamine kodukorras.
 4. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 5. Õpinguraamatu vormi kinnitamine.
 6. Esindaja valimine kooli hoolekogusse (1).

Õppenõukogu koosolekute toimumine:

17.06. 2020

24.-28.09.2020 (nädala jooksul)