Õppemoodulid

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja vabaainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv valikmoodul, mis koosneb 9 kursusest (alates 2022/2023 õa vastavalt õppekava muudatusele).

G1 ja G2 astmes läbib õpilane vastavalt 4+4 kursust, kolmandal aastal (G3-s) 1 kursuse, mis on praktilise suunitlusega, sisaldades endas töövarjutamist, projektõpet ja praktikat.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis pakutavad moodulid

2022/2023 õppeaastal:

Reaal-ja loodusainete valdkond:

  • digisüsteemid;
  • meditsiin;

Kultuurivaldkond:

  • teater, kino ja televisioon;

Üldõppe valdkond:

  • üldõpe;
  • eesti keele süvaõpe.

Kui teatud moodulisse on rohkem soovijaid, kui grupi mahutavus ette näeb, siis piisava hulga huviliste korral avatakse 2 õpperühma (välja arvatud digisüsteemide moodulis, kus avatakse  üks õpperühm).