Lennundus

Lennunduse õppemoodul – Kohtla-Järve Gümnaasium
 
Lennunduse moodul keskendub kolmele suunale: baasteadmised lennundusest, õhusõiduki juhtimine ja lennundusettevõtlus. Mooduli eesmärk on anda õpilasele alusteadmised lennundusest sh ettevõtlusest ja majandusest, teooriast õhusõiduki juhtimisel ning toetada õpilaste tehnilise mõtlemise arengut läbi lennundusega kaasnevate valdkondade.
Lennunduse õppemoodulis läbib õpilane esmalt sissejuhatavate ainete ploki, saades ülevaate lennunduse ajaloost lennunduskorraldusest ja lennundusettevõtlusest, lennundusõigusest, lennuliiklusteenindusest, õhusõiduki ehitusest, lennuki juhtimisest ning lennujuhtimisest. Õhusõiduki juhtimise kursustel omandab õpilane teoreetilise baasi väikelennuki erapiloodi õppes.
Õpilased, kes saavutavad suurepäraseid õpitulemusi, saavad täiendavalt kooli poolt (sponsorite abiga) võimaluse läbida erapiloodi 45 tunniline praktiline väljaõpe PPL(A), millest 10 tundi on soololennud. Praktilise väljaõppe jooksul õpitakse nii põhilisi lendamise manöövreid kui ka tegutsemist eriolukordades.
Lennunduse tehnika suuna kursuste läbimise eesmärk on laiendada õpilaste teoreetilisi teadmisi ja arendada tehnilist mõtlemist erinevates tehnikavaldkondades, toetada laiapõhjaliste teadmiste kujunemist reaal- ja loodusainetes ning arusaamu loodusteadusliku maailmapildi süsteemseks mõistmiseks.

Mooduli eesmärk: anda õpilastele baasteadmised lennundusest, lennundusettevõtlusest ja õhusõiduki juhtimisest ning toetada õpilaste tehnilise mõtlemise arengut inseneeria- ja tehnikvaldkondades.

Valdkonnad: lennunduskorraldus, õhusõiduki juhtimine, lennundus tehnika, lennundusettevõtlus

Maksimaalne õpilaste arv õpperühmas: 24 õpilast.

Edasiõppimisvõimalused: Eesti Lennuakadeemia, tehnikakõrgkoolid Eestis ja välismaal.

Raivo Kask on töötanud 42 aastat piloodina ja lennanud aastatel 1964 – 2006 üle maailma kokku ca 220 erinevasse sihtkohta. Uuest õppeaastast hakkab Raivo Kask andma Kohtla-Järve Gümnaasiumi lennunduse õppemoodulis sissejuhatavat kursust lennundusse, milles käsitletakse nii lennunduse ajalugu kui ka seda, miks ja kuidas lennuk õhus püsib.
 
Raivo Kask: “Lendamine on ilus. Magusa valuga hinges igatsen taga neid aegu, kui reisilennuki Boeing 737 kokpit oli osa minu elust. Mõnikord näen unes, kuidas peaaegu iga päev sain viibida ülalpool pilvi, kus paistab alati päike. Et lenduriks saada, tuleb olla õigel ajal õiges kohas, sul peab olema kõvasti tahtmist ja ka lihtsalt vedama.”

Eesti Lennuakadeemia rektor

Koit Kaskel

“Lennundus on äärmiselt põnev ja kiirelt arenev valdkond, kus ees ootavad väga huvitavad ajad. Valdkond liigub järjest suurema digitaliseerumise suunas, mille käigus kasvab oluliselt infotehnoloogia roll lennundusspetsialistide töös. Koostöös anname noortele hea sissevaate nii lennunduse olevikku ja tulevikku ning ärgitame noori juba varakult keskenduma õppeainetele nagu matemaatika, füüsika ja inglise keel, mille hea valdamine loob tugeva vundamendi lennuakadeemiasse astumiseks ja edukaks karjääriks lennunduses. “

Tõnis Lepp tegi oma esimese iseseisva lennu purilennukiga 1978. aastal. Nüüdseks on temast saanud nii kopteri kui lennuki ametipiloot ja eelkõige lennuõpetaja. Ta on Nordic Avation Academy koolitusjuht  (“Head of Training”) ehk  inimene kelle vastutsalas on kogu teooria ja praktiline lennukoolitus. Ta on olnud kahe lennuettevõtte tegevjuht: Copterline Estonia ja SMR Airline’s (kopterifirma, mis tegutses Sierra Leones). Ühtlasi on ta on üks kahest eestlasest, kes on saanud nii lennuki- kui kopteripiloodi kõrgeima teoreetilise koolituse Inglismaal Bristolis.
1992. aastal lõpetas ta Tallinna Konservatooriumi muusikapedagoogi ja koorijuhina.

Nordic Avation Academy koolitusjuht

Tõnis Lepp

“Kui sa sõidad jalgrattaga ja näed lennumasinat taevas, tuled sa kohe sadulast maha ja saadad teda silmadega nii kaua kui saab …  See on üks kindlastest tunnustest, et sa pead hakkama ka ise lendama”.

Lennunduse õppemooduli partnerid:

Eesti Lennuakadeemia

Nordic Aviation Academy