Vastuvõtu ajakava

Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2024/2025 sisseastumisprotsess algab märtsis.

 Huvilisi ootavad:

– õppemoodulite mess, kus annavad nõu oma valdkonna eksperdid, õpetajad ja õpilased;
– infotund koolist, õppimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis ja sisseastumisest;
– mitmed meelelahutuslikud ja hariduslikud töötoad, pop-up kohvik jpm.

Info avatud uste päeva kohta leiad peagi kooli koduleheküljelt ja meie Facebooki fännilehelt.

 

Märtsis toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis õpilasvarju nädalad, mille jooksul veedavad õpilaskandidaat ja gümnasist koos koolipäeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse õppetööst ja koolielust Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Sel õppeaastal on võimalik gümnasistil õpilasvarjuks tulla 5. -15. märtsini 2024.

Õpilasvarjupäevale registreerumiseks vajuta sulle sobival kuupäeval avaneval lingil. Registreeruda on võimalik eelmise tööpäeva kella 14.00ni.

5.märts.     6. märts.    7. märts.    8. märts.   

11. märts.       12. märts.       13. märts.      14. märts.     15. märts. 

Tähelepanu! Õpilasvarjupäevale tulnud õpilane osaleb koos gümnasistiga õppetegevustes terve koolipäeva. Õpilane teavitab enda kooli läbi E-kooli või Stuudiumi õpilasvarjupäeval viibimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Õpilaste vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks.

Avalduste vastuvõtt ja sisseastumistestile registreerumine algab 11. märts 2024.

Sisseastumistestid 2024/2025 õppeaastal Kohtla-Järve Gümnaasiumis õppima asumiseks toimuvad 20. aprillil 2024. Õpilaskandidaatidele edastatakse vastav sisseastumistestide ajakava sisseastumisavalduses toodud e-posti aadressil peale registreerumist.

Õpilaskandidaatide sisseastumisvestlused toimuvad peale sisseastumistesti sooritamist ja need lepitakse kokku õpilaskandidaadiga e-maili teel.

Otsuse kooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistestide ja vestluste tulemustel.

Õpilaskandidaat kinnitab enda koolis õpingute jätkamise soovi hiljemalt 31. maiks 2024.a.