Vastuvõtu ajakava

Vastuvõtt selleks õppeaastaks on lõppenud!

Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2022/2023 õppeaasta vastuvõtu periood algab juba 1. märtsil 2022.

 

Kohtla-Järve Gümnaasiumi avatud uste päev toimub 18. märtsil Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Huvilisi ootavad:
– õppemoodulite mess, kus annavad nõu oma valdkonna eksperdid, õpetajad ja õpilased;
– infotunnid koolist, õppimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis ja sisseastumisest;
– mitmed meelelahutuslikud ja hariduslikud töötoad, pop-up kohvik jpm.

Info avatud uste päeva kohta leiad peagi kooli koduleheküljelt ja meie Facebooki fännilehelt.

Märtsis toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis õpilasvarju nädalad, mille jooksul veedavad õpilaskandidaat ja gümnasist koos koolipäeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse õppetööst ja koolielust Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Sel õppeaastal on võimalik gümnasistil õpilasvarjuks tulla 14. -18. märtsini.

Registreeri end õpilasvarjuks siin (registreerumine avaneb 1. märtsil).

Tähelepanu! Õpilasvarjupäevale tulnud õpilane osaleb koos gümnasistiga õppetegevustes terve koolipäeva. Õpilane teavitab enda kooli läbi E-kooli või Stuudiumi õpilasvarjupäeval viibimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

 

Õpilaste vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks.

Avalduste vastuvõtt ja sisseastumistestile registreerumine toimub 21. märtsist kuni 22. aprillini 2021 sisseastumisinfosüsteemis SAIS.

Kui õpilaskandidaat ei saa SAIS-is avaldust esitada tuleb kirjutada enda soovist kooli kandideerida [email protected] .

Sisseastumistestid 2022/2023 õppeaastal Kohtla-Järve Gümnaasiumis õppima asumiseks toimuvad 23. aprillil. Õpilaskandidaatidele edastatakse vastav sisseastumistestide ajakava sisseastumisavalduses toodud e-posti aadressil peale registreerumist SAIS keskkonnas.

Sisseastumistest toimub 23. aprillil kell 9.00 Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Õpilaskandidaatide sisseastumisvestlused toimuvad 26. – 29.04 SAIS-is edastatud ajakava alusel Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Otsuse kooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistestide ja vestluste tulemustel.

Sisseastumise tulemustest teavitatakse kõiki kandidaate kirjalikult sisseastumisavalduses märgitud e-posti aadressil läbi SAIS süsteemi hiljemalt 15. mail 2022.

Õpilaskandidaat kinnitab enda koolis õpingute jätkamise soovi hiljemalt 1. juuniks 2022.a. sisseastumisinfosüsteemis SAIS.