Vastuvõtu ajakava

Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2023/2024 õppeaasta vastuvõtu periood algab 1. märtsil 2023.

 

Kohtla-Järve Gümnaasiumi avatud uste päev toimub 17. märtsil Kohtla-Järve Gümnaasiumis!

Huvilisi ootavad:
– õppemoodulite mess, kus annavad nõu oma valdkonna eksperdid, õpetajad ja õpilased;
– infotund koolist, õppimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis ja sisseastumisest;
– mitmed meelelahutuslikud ja hariduslikud töötoad, pop-up kohvik jpm.

Info avatud uste päeva kohta leiad peagi kooli koduleheküljelt ja meie Facebooki fännilehelt.

 

Märtsis toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis õpilasvarju nädalad, mille jooksul veedavad õpilaskandidaat ja gümnasist koos koolipäeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse õppetööst ja koolielust Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Sel õppeaastal on võimalik gümnasistil õpilasvarjuks tulla 13. -17. märtsini.

Registreeri end õpilasvarjuks SIIN (registreerumine avaneb 1. märtsil).

Tähelepanu! Õpilasvarjupäevale tulnud õpilane osaleb koos gümnasistiga õppetegevustes terve koolipäeva. Õpilane teavitab enda kooli läbi E-kooli või Stuudiumi õpilasvarjupäeval viibimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Õpilaste vastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks.

Avalduste vastuvõtt ja sisseastumistestile registreerumine toimub 20. märtsist kuni 21. aprillini 2023 SAIS keskkonnas.

Sisseastumistestid 2023/2024 õppeaastal Kohtla-Järve Gümnaasiumis õppima asumiseks toimuvad 22. aprillil. Õpilaskandidaatidele edastatakse vastav sisseastumistestide ajakava sisseastumisavalduses toodud e-posti aadressil peale registreerumist.

Sisseastumistest toimub 22. aprillil 2023 kell 9.00 Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Õpilaskandidaatide sisseastumisvestlused toimuvad 25.-28.04.2023 Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Otsuse kooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistestide ja vestluste tulemustel.

Sisseastumise tulemustest teavitatakse kõiki kandidaate kirjalikult sisseastumisavalduses märgitud e-posti aadressil hiljemalt 14. mail 2023.

Õpilaskandidaat kinnitab enda koolis õpingute jätkamise soovi hiljemalt 31. maiks 2023.a.