Austatud Kohtla-Järve Gümnaasiumi vanemad!

Kutsun teid Kohtla-Järve Gümnaasiumi lastevanemate koosolekule 10. septembril 2020 algusega kell 17.30 kooli aatriumisse Pärna 47, Kohtla-Järve.

Päevakord
1. 2019/2020. õppeaasta kokkuvõte ja 2020/2021. õppeaasta eesmärgid. Hendrik Agur, direktor

2. Ülevaade kooli õppetöö korraldusest. Lilian Reinmets, õppe- ja arendusjuht ja Teivi Gabriel, õppe- ja arendusjuht

3. Kooli ja vanemate tugi õpilase gümnaasiumiõpingutes. Olga Bertram, õppenõustaja

4. Ülevaade hoolekogu tööst 2019/2020. õppeaastal. Kaire Viil, hoolekogu esimees

5.  Vanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse avalikul hääletusel6. Küsimustele vastamine ja kohapeal algatatud teemaarendused
Koosolekul tagame vajadusel tõlke vene keelde.

Koosoleku orienteeruv lõpp kell 19.00.


Lugupidamisega

Hendrik Agur

Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor