Etenduskunstid

Etenduskunstide moodulit on oodatud valima kõik õpilased, kellele pakuvad huvi erinevad esinemise viisid ja etenduskunstide liigid. Mooduli eesmärgiks on anda õpilasele ülevaade erinevate etenduskunstide põhitõdedest ja aidata õpilasel avastada ja rakendada enda potentsiaali antud valdkonnas.

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärgiks on anda õpilasele ülevaade erinevate etenduskunstide põhilistest väljendusvahenditest ja -viisidest ning aidata õpilasel avastada ja rakendada enda potentsiaali antud valdkonnas. Õpe sisaldab praktiliste erilaadsete etenduste ettevalmistamist ja läbiviimist.

Põhivaldkonnad: näitlemine ja lavastamine, lavakõne ja dramaturgia, liikumine, avalik esinemine, laulmine.

Maksimaalne õpilaste arv grupis: 20

Edasiõppimisvõimalused: Näitlemise ja lavastamisega seotud erialad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Etenduskunstide osakond Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias

Maestro Neeme Kuningas

Etenduskunstide mooduli juht

Shakespeare on öelnud, et elu on teater ja teater on elu peegeldus. Sellel kursusel õpite mängima ja ära tundma rolle nii elus kui laval. Te mõistate, kuidas rakendada dramaturgiat, narratiivide tundmist ja kasutamist, avada ja avastada oma isikupära, häält ja palju muid võtteid, mida kasutada oma isikliku eduloo teenistuseks. Hea esinemisoskus on edukuse võti. Õpe toimub spetsiaalselt selleks otstarbeks kõige vajalikuga sisustatud ja kujundatud ruumis “LOOLA”. Ujulas ujutakse, sööklas süüakse, võimlas võimeldakse, aulas austatakse, LOOLAs luuakse.