Ettevalmistuskursused gümnaasiumisse pürgijatele

Alanud on registreerimine matemaatika, füüsika, eesti keele (k.a eesti keel teise keelena) ja inglise keele ettevalmistuskursustele Kohtla-Järve Gümnaasiumisse pürgijatele.

Ettevalmistuskursuste eesmärk on aidata õpilastel süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab õpilaste põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.

Ettevalmistuskursustele ootame registreerima 8. ja 9. klassi õpilasi. Kursused algavad 3. veebruarist 2020. Täpsem info ja kuupäevad edastakse kursusele registreerunutele e-posti kirjaga hiljemalt 10.jaanuariks 2020. Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30 Kohtla-Järve Gümnaasiumis, Pärna 47.

Iga ettevalmistuskursus kestab 16 akadeemilist tundi. 

Õpetajad: Agu Ojasoo (matemaatika), Mikk Antsov (füüsika), Signe Abel (eesti keel teise keelena), Eliisa Puudersell (eesti keel), Triin Kallip (inglise keel).

Kohtade arv kursusel: 20 õpilast.

Kursustel osalemine on tasuta!

Link registreerimiseks asub siin!