Inseneeria

Inseneeria moodul keskendub kolmele valdkonnale: tehnika ja tehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse ning inseneeria. Mooduli eesmärk on tutvustada inseneriteadusi nagu ühte suurt valdkonda, mis hõlmab teooriat, uurimis-, arvutamis- ja mõtlemisoskusi programmeerimises, modelleerimises, 3D tehnoloogiates, mehhatroonikas, robootikas, rohelise energia tootmise ja kasutamise võimalustes, keemias ja keskkonnakaitses ning nutitehnoloogia kasutamise võimalustes inseneritöös. Kursused on praktilise suunitlusega, st vähemalt 50% õppetööst toimub Virumaa kolledži tänapäevastes laborites, rakendatakse meeskonna- ja projektiõpet ning on üles ehitatud õpilastele jõukohaste tehnoloogiliste probleemide lahendamisele. Antud kursused motiveerivad õpilasi genereerima uusi ideid ning neid igapäevaelus rakendama.

Kursused kujundavad õpilastel välja inseneeria valdkonna olulised pädevused, sh omandatakse positiivne hoiak matemaatika, füüsika, keemia jt loodusteaduste suhtes, arendavad matemaatilisi vilumusi ja oskusi, eeskätt ruumilist mõtlemist ning ettekujutust ning valmistavad ette õpinguteks kõrgkoolis. Kursused laiendavad õppurite silmaringi, tutvustavad uusimaid tehnoloogiaid ning pakuvad teadmisi ja oskuseid, mida läheb vaja tulevikuelukutsete valikul.

Valides kursused süvaõppe moodulist, arvestatakse Virumaa kolledžis õppetööd alustavatel tudengitel antud ained vastava õppekava koormusesse, st õppuritel väheneb kohustuslike õppeainete maht.

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk on tutvustada inseneriteadusi nagu ühte suurt valdkonda, mis hõlmab teooriat, uurimis-, arvutamis- ja mõtlemisoskusi inseneeria valdkonnas.

Valdkonnad: tehnika ja tehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitseinseneeria.

Maksimaalne õpilaste arv õpperühmas: 16 õpilast.

Edasiõppimisvõimalused:

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ja TalTech Virumaa Kolledž, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika Kõrgkool.

Kõikide kursuste kohta väljastatakse õppurile Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus ning soovi korral saab seda kasutada kõikides Eesti ülikoolides vabaõppe ainete arvestamisel.

Nadežda Dementjeva- Eesti esimene soojusenergeetika naisdoktor, Ensto Enseki tootmisjuht.

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži vilistlase ja valdkonna tipptegijana jagab Nadežda oma kogemusest, et järjekindluse ja tööga jõuab sihile. Tänapäeval tuleb noored ise üles leida ja neile eriala selgitada, sest sageli ei vaata reaalainetes võimekad õpilased keerukamate ametite poole, sest neist ei saada hästi aru. Kindlasti julgustan noori proovima põnevaid energeetika- ja tehnikavaldkonna aineid õppima, sest kui huvi on, siis saavad ka keerulisemad teemad lihtsaks. Tulevikuerialade jaoks koolitatakse insenere Tallinna Tehnikaülikoolis ühiselt, paindlikult ning piirideta.