Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilased lähevad Euroscola programmi raames Strasbourgi

Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilased said novembri lõpus panna proovile oma filmitegemise oskused, luues videoklipi, millega tutvustada teisi noori kõnetaval viisil oma eakaaslastele nii Euroopa Parlamendi valimistel kui ka üldisemalt demokraatlikus otsustustegevuses osalemise olulisust.
Konkurss oli tihe, kuid tänu meie õpilaste silmapaistvale ja eristuvale videoklipile saavad noored juba aprillis 2024 võtta ette teekonna Strasbourgi, et esindada Euroscola programmi raames Eesti Vabariiki Euroopa Parlamendi liikmete töö simulatsioonis!
Õpilased saavad võimaluse tutvuda Euroopa Liidu institutsioonide tööga, arutleda demokraatia, põhiõiguste ja Euroopa väärtuste üle ning väljendada oma isiklikku arvamust Euroopa Liidu tasandil tehtud otsuste kohta.