Kultuuririkkuse aasta avaüritus KJG´s – keele ja kultuuri klubi KeKu

2024 on kultuuririkkuse aasta, mis tutvustab Eestis elavate eri rahvaste mitmekesist kultuuri ja traditsioone ning Eesti oma unikaalseid kultuuriruume ja kogukondi. Märkame, väärtustame ja hoiame Eesti mitmekesist kultuuriruumi, mida loome ühiselt erinevate kogukondade ja rahvastega. 

Kultuuride rohkus rikastab! Tänapäeval elab Eestis 211 rahvusest inimesi, räägitakse 243 emakeelt, ollakse sündinud 175 riigis ja omatakse 151 riigi kodakondsust. Puutudes kokku erinevate kultuuridega me õpime hindama ja väärtustama eeskätt enda kultuuri ning oleme avatud teiste rahvuste kommete ja väärsuste suhtes.

15. jaanuaril andsid KJG õpetajad ning G1 ja G2 õpilased teema-aastale hoo sisse keele ja kultuuri klubiga KeKu, kus osales ca 120 õpilast ja 7 õpetajat.

KJG õpetajad Urve Tooming, Rene Kurm, Kersti Raudsepp, Krista Piir, Tanel Laudma, Natalia Trifonova ning Anne Meldre valmistasid ette teistsugused tunnid ning andsid õpilastele võimaluse avastada ja jagada, väärtustada ja luua, hoida ja rikastada, mõista ja analüüsida meie kogukondade ning rahvaste kultuurilisi omapärasid kõige selle kaudu, mis meid ühendab: murded, vaatamisväärsused, traditsioonid, liikumine, muusika, statistikaandmete analüüs. 

KeKu tundide teemad olid järgmised:

  1. Vaatamisväärsused – Rene Kurm
  2. Sport – Tanel Laudma
  3. Dialektid – Natalia Trifonova (English varieties) 
  4. Different traditions before and/or for Lent in different countries – Kersti Raudsepp
  5. Muusika – Urve Tooming
  6. Rahvustoit – Krista Piir
  7. Diagrammide kirjeldamine „Juured“ – Anne Meldre

Õpilane sai valida kahe töötoa vahel. Iga töötoa kestvus oli 30 minutit. Kui tunnid said läbi, kogunesid kõik aatriumisse tagasiside andmiseks ning toimus kahootis viktoriin Eestimaa tundmise teemal. 

Tihedas võitluses jagunesid kohad järgmiselt:

1.koht Alina Vassiljeva

2.koht õpetajate meeskond

3. Gertrud Rande

Palju õnne! 

Koostöös ja kultuuride rikkuses peitub meie jõud! Täname õpetajaid toredate ja harivate tundide eest ning õpilasi, kes olid nii tööaltid ja avatud! 

 Head Kultuuririkkuse aastat!