Lastevanemate koosolek

Austatud Kohtla-Järve Gümnaasiumi lapsevanemad!
Olete palutud osalema Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta lastevanemate koosolekul Pärna 47, Kohtla-Järvel 30. septembril 2019 järgmistel kellaaegadel:

kell 17.30 G1 (10. klassid) vanemad (pärast üldkoosolekut aatriumis koosolekud lapse valitud moodulite kaupa gruppides);kell 19.00 G2 ja G3 (11. ja 12. klassid) vanemad.

Päevakord:

1. Alustanud riigigümnaasiumi pedagoogiline kreedo, toimimise põhimõtted ja 2019/2020. õppeaasta eesmärgid

2. Kohtla-Järve Gümnaasiumi lastevanematest hoolekogu liikmete valimised (G1, G2 ja G3 kooliastmest üks vanem)

Koosolek toimub eesti keeles. Soovijatel on võimalik kuulata sünkroontõlget vene keelde.

Lugupidamisega
Hendrik Agur
Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor