Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2019/2020 õppeaasta lõpuaktused

Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2019/2020 õppeaasta lõpuaktustest ja gümnaasiumi lõpetamise aktusest
Gümnaasiumi lõpuaktus toimub 19. juunil algusega kell 14.00 koolimaja ees vabas õhus.
Aktusel osalevad ainult gümnaasiumilõpetajad ja õpetajad. Külalised (selahulgas üks või mitu vanemat, sõpra jne) ei ole kutsutud ning neid ka aktuse toimumise ajal ja vahetult peale aktust kooli territooriumile ei lubata. Aktusest toimub veebiülekanne, millele suunav link avaldatakse aktuse päeva hommikul kooli kodulehel ja Stuudiumis. Palun mõistvat suhtumist ning piirangute aegsete reeglite austamist. Lõpetajaid saavad lähedased ja tuttavad õnnitleda sel korral pereringis väljaspool kooli territooriumit.
G1 õppeaasta lõpuaktus toimub 9. juunil kell 10.00 koolimaja ees vabas õhus, sellele eelneb kell 9.30 mentortund koolimajas. Pärast aktust telgis pannkookide söömine koolivaheajale suudnumine.
G 2 õppeaasta lõpuaktus toimub 9. juunil kell 12.00 koolimaja ees vabas õhus, sellele eelneb kell 11.30 mentortund koolimajas. Pärast aktust telgis pannkookide söömine koolivaheajale suudnumine.

G1 ja G2 aktused on koolisisesed aktused, neile ei ole oodatud vanemad ning neist ei tehta ka ülekandeid.
Kohtla-Järve Gümnaasiumi aktused on akadeemilised ja eeldavad osalejatelt pidulikku riietust, Eesti Vabariigi ja kooli hümnide kaasa laulmist, kaaslastesse lugupidavat suhtumist, väärikat ja väljapeetud käitumist.
Head õppeaasta lõppu kõigile!