Matemaatikaõpetaja ning reaal- ja loodusainete õppetooli juhataja Maarika Virkunen pälvis G. Rägo mälestusmedali

3. detsembril pälvis meie matemaatikaõpetaja ning reaal- ja loodusainete õppetooli juhataja Maarika Virkunen oma pühendunud töö ja panuse eest Tartu Ülikooli ja Eesti Matemaatika Seltsi poolt väljaantava professor Gerhard Rägo mälestusmedali! 

Rägo mälestusmedalit antakse välja alates 1990. aastast ning see omistatakse isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõu töös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamisel Eesti koolides.

Ida-Virumaalt esitati prof Rägo medali kandidaadiks Maarika Virkunen. Oma kodukandis on ta pärast ülikoolis õppimist leidnud mitmes kohas rakendust. Ta õpetab tudengeid Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis, õpilasi Kohtla-Järve Järve Koolis  ning on reaal- ja loodusteaduste õppetooli juht ning matemaatikaõpetaja Kohtla-Järve Gümnaasiumis. 

Maarika Virkunen on kohusetundlik, ettevõtlik ja algatusvõimeline õpetaja. Neid omadusi rakendab ta lisaks koolitööle ka Ida-Virumaa matemaatika ainesektsiooni tegemistes. Koolitab ise või kutsub koolitajaid oma maakonna õpetajatele. Ta on olnud suurepäraseks abiliseks näiteks pikkade traditsioonidega Virumaa matemaatikavõistluse korraldamise eest. 

Kuivõrd Eesti on olnud rahvusvahelises uuringus PISAs väga heade tulemustega, siis tullakse seda siia ka välismaalt uurima. Maarika Virkunen andis oma panuse viie meie matemaatikaõpetaja seas, et saaks välja tuua selle, mille poolest võiks Eestis matemaatika õpetamise viis olla tõhusam kui teistes maades. 

Ta on lahkelt nõus võtma lisakohustusi, nt katsetama uusi õppematerjale, mis loodi DigiÕppeVaramu projekti raames. Ta oli samas projektis ka retsensendiks.

Maarika Virkunen on hea õpetaja, kes suunab oma õpilasi ainevõistlustele. Eesti riigigümnaasiumi õpilastele korraldab Kohtla-Järve Gümnaasium matemaatilist on-line viievõistlust nimega “Pentatlon”. Lisaks on ta juhendanud NutiLaborit, kus õpilased said matemaatikaalaseid teadmisi rakendada robootikas.  Samuti on ta eestvedaja tüdrukute tehnoloogia ringi toimetamistel. Talle meeldib õppida ja kasutada uusi IKT võimalusi igakülgselt matemaatika õpetamisel. Mitmed tema õpilased on osalenud  ProgeTiigri õpilaskonkurssidel. 

Kohtla-Järve Gümnaasiumi loomise ja arendamise juures on ta olnud algusest peale aktiivne tegutseja. Tema suunamisel on kujunenud välja gümnaasiumi matemaatika kursuste plaan. Maarika on abivalmis ning oskuslik nõustaja nii uutele õpetajatele, kui ka gümnaasiumisse vene õppekeelega koolist tööle tulnud õpetajatele. Tema poole võib kolleeg pöörduda ja alati saab oma küsimustele vastuse.

Õpetajale on tähtis, et endal oleks huvitav ja silm säraks, siis on lihtsam tunnis õpilasi kaasa tõmmata. Maarika silm särab ja tema entusiasm nakatab.

Tunnustame ja täname õpetaja Maarikat ning soovime ikka jätkuvat tegutsemisindu!