Ajakirjandus ja meedia

Tänapäeva meedia eest ei ole võimalik põgeneda. Selleks, et selles maailmas toime tulla ja edukas olla, tuleb meediat tunda. Läbides selle mooduli mõistad sa paremini meedia toimimisviise ja oskad teha vahet tõel ja valel. Sa õpid tegema reporteritööd erinevates meediavormides, sealhulgas televisioonis. Ühtlasi saad üevaate inimestevahelise suhtlemise ajaloost kõige laiemas mõttes, mille üks huvitavamaid ja keerulisemaid vorme on ajakirjandus. Antud mooduli läbimine annab head eeldused töötamiseks ajakirjanikuna ja arendab su suhtlemisoskust ning avardab sinu sotsiaalset võrgustikku. Seda moodulit läbides on sul kõik eeldused saada kuulsaks.

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärgiks on anda noorele inimesele ülevaade infoühiskonna ja tänapäeva erinevate meediavormide toimemehhanismidest. Moodul loob aluse edasiõppimiseks antud valdkondades ning sisaldab ka meedia ja ajakirjanduspraktikat.

Põhivaldkonnad: Ajakirjandus, meedia, kommunikatsioon, info juhtimine.

Maksimaalne õpilaste arv õpperühmas: 20

Edasiõppimisvõimalused: Ajakirjanduse ja meedia ning kommunikatsiooni erialad Tartu ja Tallinna Ülikoolis.

Ainar Ruussaar
ajakirjanik

“Ajakirjandus seisab alati tõe ja nõrgemate eest, uurib ja avastab, paljastab ja innustab, kiidab tegijat ning laidab laiska. Ajakirjandus peegeldab elu tema kõigis vormides. See on üks maailma raskematest ja huvitavamatest ametitest.”