Õppekäik loomaaeda ja krokodillide igavene armastus

 30.märtsil käisid Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilased KIK keskkonnateadlikkuse projekti raames Tallinna loomaaias, kus neile räägiti nii kliimamuutusest kui loomade elupaikade kaitsest. 

Esimesena tutvusid õpilased jääkarudega Rasputin ja Friida, kellel oli parasjagu pulmaaeg. Kliimamuutuse grupis juhiti tähelepanu, kuidas kliima soojenemine mõjutab jääkarude elupaikade kadumist ja toidule ligi pääsemist. Loomade elupaikade kaitse grupis said õpilased teada, et kui  jääkarud liiguvad kliima soojenemise tõttu hävivatelt põhjapoolsetelt aladelt lõuna poole, võivad nad paljuneda pruunkarudega. Sellepärast leidub seal heledamaid karusid. Jääkarudele kuulub ka muljetavaldav ujumisrekord – 700 km üheksa päevaga. 

  Troopikamajas jutustas giid õpilastele seal olevast kahest krokodillist, kelle vahel oli suur armastus, kuid kes olid mõlemad väravatega üksteisest piiratud ning ei saanud kunagi üksteisega kokku. Üks ahv toodi loomaaeda Aafrikast, kelle loomaaeda saabumise lugu oli väga huvitav – nimelt transporditi ahvi ühe kaubalaevaga. Kauplejad olid ahvi suitsupaki vastu vahetanud. Kaubalaeval olles õppis ahv inimeste kombeid (nt suitsetamine, hoiak, sõid inimestega samasugust toitu). Eestisse jõudes võeti kauplejatelt ahv ära ja viidi Tallinna loomaaeda.  

Õppekäik oli hea mitte ainult selleks, et saada teada rohkem kliimamuutustest ja elupaikade kaitsmisest, vaid paljude jaoks oli see ka võimalus näha esimest korda mõnd looma, keda nad polnud kunagi näinud. Õppekäik oli tore, aga ilm ei olnud. Oli külm ning oli kõva tuul ja loomaaias viibimine ei olnud nii meeldiv, kui oleks soovinud. Õnneks ilm eriti ei mõjutanud õpilaste muljeid õppekäigust.  Loomadest meeldisid õpilastele  kõige rohkem troopikamajas olevad ahvid, sest nad olid kärarikkad ja lahedad. Enamusele meeldisidki ahvid, aga oli ka õpilasi, kellele meeldisid teistsugused loomad.

“Kõige rohkem meeldis mulle krokodill – sellepärast, et ta oli terve aja rahulikult paigal ja pilgutas ainult ühe korra, samal ajal kui see Loomaaia giid rääkis kuidas nad talle vahepeal annavad elusaid loomi ja kuidas hiljem kõik veri ja asju lendab.”—Triin Peenema G2 EK. 

Mõne õpilase meelest ei peaks loomad sugugi elama puuris, vaid oma looduslikes elupaikades. 

“ Kui ma loomaaias olin, oli kurbuse tunne. Loomad elavad loomaaias, nagu vanglas.”—Jegor Borodin G2 DS

   Ekskursiooni lõpus lahendasid õpilased erinevaid ülesandeid kliimamuutusest ja inimtegevuse mõjust loomade elupaikadele.  Ühe grupi ülesandeks oli vastata kliimamuutuse mõjuga seotud küsimustele, näiteks “Kuidas on võimalik vähendada CO2 jalajälge?”. Paljudele meeldisid need ülesanded, sest nad said midagi uut teada ja mõnedele sellest ei piisanud ning nad oleksid tahtnud veel rohkem ülesandeid.

Tallinna loomaaed on ainuke loomaaed Eestis. Loomaaed annab võimaluse näha, kuidas loomad tegelikkuses välja näevad, mis võib erineda internetis nähtud piltidest. Samuti saab giididelt teada palju huvitavat infot sealsetest loomadest, mida teavadki ainult loomaaiaga tihedalt seotud inimesed.  

Artikli kirjutasid G2 ajakirjanduse ja meedia mooduli õpilased Alice Raik, Armin Peet, Marijana Rassadkina, Sofija Tšertkova ja Danila Parfejev.

Fotode autorid Marijana Rassadkina ja Danila Parfejev.