Sisseastumine 2022/2023 õppeaastal

Kohtla-Järve Gümnaasiumi 2022/2023 õppeaasta vastuvõtu periood algas 1. märtsil.

Märtsis toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis õpilasvarju nädalad, mille jooksul veedavad õpilaskandidaat ja gümnasist koos koolipäeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse õppetööst ja koolielust Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Sel õppeaastal on võimalik gümnasistil õpilasvarjuks tulla 14. -18. märtsini.

Registreeri end õpilasvarjuks siin (registreerumine avatud kuni 11. märtsini).

Tähelepanu! Õpilasvarjupäevale tulnud õpilane osaleb koos gümnasistiga õppetegevustes terve koolipäeva. Õpilane teavitab enda kooli läbi E-kooli või Stuudiumi õpilasvarjupäeval viibimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi avatud uste päev toimub 18. märtsil Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

18. märtsil algusega kell 16.30 ootame kõiki huvilisi Kohtla-Järve Gümnaasiumi avatud uste päevale! Sind ootavad Kohtla-Järve Gümnaasiumi inspireerivad õpetajad ja õpilased, kes aitavad kõikidel soovijatel tutvuda pisut lähemalt meie koolielu korralduse ja võimalustega! 

Kell 16.45 – 17.30 on võimalik lähemalt tutvust teha meie 2022/2023 õppeaastal avatavate õppemoodulitega:

  • Digisüsteemid
  • Meditsiin
  • Teater, kino ja televisioon
  • Üldõpe
  • Eesti keele süvaõpe

Kell 17.30 algab Ernst Öpiku auditooriumis üldist koolikorraldust ja sisseastumise korda tutvustav infotund, peale mida on kõikidel huvilistel võimalik esitada oma mõtteid ja küsimusi Kohtla-Järve Gümnaasiumis õppimise kohta põnevas küsimuste-vastuste foorumis!

Õhtu lõpetab superstaar ALIKA MILOVA BAND!

Valikmoodulid G1 õppeastmesse kandideerijatele

Avalduste vastuvõtt ja sisseastumistestile registreerumine toimub 21. märtsist kuni 22. aprillini 2022 sisseastumisinfosüsteemis SAIS.

Sisseastumistestid 2022/2023 õppeaastal Kohtla-Järve Gümnaasiumis õppima asumiseks toimuvad 23. aprillil. Õpilaskandidaatidele edastatakse vastav sisseastumistestide ajakava sisseastumisavalduses toodud e-posti aadressil peale registreerumist SAIS keskkonnas.

Sisseastumistest toimub 23. aprillil kell 9.00 Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

 

Õpilaskandidaatide sisseastumisvestlused toimuvad 26. – 29.04 SAIS-is edastatud ajakava alusel Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Otsuse kooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistestide ja vestluste tulemustel.

Sisseastumise tulemustest teavitatakse kõiki kandidaate kirjalikult sisseastumisavalduses märgitud e-posti aadressil läbi SAIS süsteemi hiljemalt 15. mail 2022.

Õpilaskandidaat kinnitab enda koolis õpingute jätkamise soovi hiljemalt 1. juuniks 2022.a. sisseastumisinfosüsteemis SAIS.