TalTechi majandusvõistlus

20. jaanuaril osalesid Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilased Tallinnas Taltechi majandusvõistlusel. Võistlus hõlmab nii teadmisi ja arusaama majandusest kui ka aktuaalseid, arendavaid ja loogilist mõtlemist eeldavaid majandusvaldkonna ülesandeid.
 
Majandusvõistluse kümnel paremal, kes on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast, on võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi.
Lisaks on esiviisikule rahalised auhinnad.
 
Kokku osales majandusvõistlusel 67 gümnasisti, nendest 6 Kohtla-Järve Gümnaasiumist!
 
Noori juhendas KJG majandus- ja ettevõtlusõpetaja Artur Viks.