2023/2024. õppeaastal valitud hoolekogu uue koosseisu esimene koosolek

16. novembril toimus 2023/2024. õppeaastal valitud hoolekogu uue koosseisu esimene koosolek. KJG hoolekogu esimeheks valiti Guido Tellis, aseesimeheks Alli Pertel ja sekretäriks Ingrid Sternhof. Palju õnne valitututele ja head koostööd ning vastutuse kandmist, austatud hoolekogu!
Kohtla-Järve Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:
Guido Tellis – hoolekogu esimees, G1 lapsevanemate esindaja
Alli Pertel – hoolekogu aseesimees, G3 lapsevanemate esindaja
Ingrid Sternhof – hoolekogu sekretär, G2 lapsevanemate esindaja
Sergei Pavlov – õppenõukogu/õpetajate esindaja
Liisi Kauber – õpilaste esindaja
Jevgeni Jazõkov – vilistlaste esindaja
Virve Linder – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Kohtla-Järve linnapea
Tarmo Post – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Kohtla-Järve Järve Kooli direktor
Tiiu Rahuoja – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium