Direktori soovid jõuludeks ja aastalõpuks

Kallis koolipere

Lumevaip on maas ja kogu koolipere on suundunud jõuluvaheajale, oma kõige lähedasemate juurde. Kui palju hetki me õppeaasta jooksul siiski omavahel koos viibime ja üksteist majakatena mõjutame, mõelge sellele. Mul on hea meel tõdeda, et meie noore kooli kolmandal tegutsemise aastal on kool saavutamas stabiilsust, meelekindlust ja õppimisele ning üksteise toetamisele orienteeritud vaimsust. Seda tunnistab kooli sõbralik ja üksteist toetav õhkkond ja aina enam õpperuumis tajutav õppimise õhin. Aga see saab tuleneda tänu meie tublidele ja töökatele õpetajatele ja õpilastele, kes soovivad päriselt õppida ning kes on kasvanud kohenemisvõimelisteks ja ennastjuhtivateks õppijateks. Aitäh teiele selle tööka ja rõõmsa aasta eest, kallid õpetajad, õpilased ja vanemad, kes te oma lapsi kodudes toetate. 
Tervitan ja tänan ka meie vahvaid vilistlasi ja soovin edu edasiõpingutes ning õnne eluteel. Ühtlasi loodan, et algaval uuel aastal koonduvad vilistlased vilistlaskoguna, et hoida sidet omavahel ja olla tõhusaks partneriks koolile.
 
Toredat aastalõppu, puhake hästi ja rõõmsa kohtumiseni juba uuel ning toimekal 2022. aastal!
Teie Hendrik Agur