Eesti keele süvaõppe moodul

Kui on nii, et sa siiski ei oska üldse eesti keelt või räägid vaevaliselt vaid veidi (meil toimub õpe eesti keeles), aga sul on eeldused ja tugev motivatsioon gümnaasiumis õppimiseks, siis selleks on võimalik asuda õppima eesti keele süvaõppe moodulil, kus on eesmärgiks anda õpilasele suutlikkus mõista ja tõlgendada eesti keeles esitatut ja suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas. Eesti keele süvaõppe moodulil on oluline eelkõige keele kasutamise oskuse arendamine, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine. Keelelist korrektsust kujundatakse õppijal pikaajalise töö tulemusena. Gümnasistide vastuvõtu periood 2020/2021 õppeaastaks algab 23. märtsist. Lähemalt saab eesti keele süvaõppe mooduli kohta lugeda siit: https://kjg.ee/opilasele/moodulid/eesti-keele-suvaope/. Registreerumine sisseastumiskatsetele algab 23. märtsist sisseastumisinfosüsteemis SAIS. Sisseastumise ajakava: https://kjg.ee/sisseastumine/vastuvotu-ajakava/#VallutaHomne

Eesti keele süvaõppe moodul – Kohtla-Järve Gümnaasium

Kui on nii, et sa siiski ei oska üldse eesti keelt või räägid vaevaliselt vaid veidi (meil toimub õpe eesti keeles), aga sul on eeldused ja tugev motivatsioon gümnaasiumis õppimiseks, siis selleks on võimalik asuda õppima eesti keele süvaõppe moodulil, kus on eesmärgiks anda õpilasele suutlikkus mõista ja tõlgendada eesti keeles esitatut ja suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas. Eesti keele süvaõppe moodulil on oluline eelkõige keele kasutamise oskuse arendamine, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine. Keelelist korrektsust kujundatakse õppijal pikaajalise töö tulemusena. Gümnasistide vastuvõtu periood 2020/2021 õppeaastaks algab 23. märtsist. Lähemalt saab eesti keele süvaõppe mooduli kohta lugeda siit: https://kjg.ee/opilasele/moodulid/eesti-keele-suvaope/. Registreerumine sisseastumiskatsetele algab 23. märtsist sisseastumisinfosüsteemis SAIS. Sisseastumise ajakava: https://kjg.ee/sisseastumine/vastuvotu-ajakava/#VallutaHomne

Gepostet von Kohtla-Järve Gümnaasium am Dienstag, 17. März 2020