Reaal- ja loodusteaduste moodul

Tähelepanu reaal- ja loodusteaduste huvilised tulevased gümnasistid, see on teile! Reaal- ja loodusteaduste õppemooduli õpilastel tõstetakse õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku kirjaoskust ning lugemispädevust, kriitilise mõtlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Seda on vaja, et orienteeruda loodus-ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkondades, kui soovid tulevikus valida reaal- ja loodusteadustega seotud erialasid ülikoolis ja tegutseda neis valdkondades oma tulevases tööalases elus.
Lähemalt saab reaal- ja loodusteaduste õppemooduli kohta lugeda siit: https://kjg.ee/opilasele/moodulid/reaal-ja-loodusteadus/. Registreerumine sisseastumiskatsetele algab 23. märtsist sisseastumisinfosüsteemis SAIS. Sisseastumise ajakava: https://kjg.ee/sisseastumine/vastuvotu-ajakava/ #VallutaHomne