Kohtla-Järve Gümnaasium pälvis Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi aastapreemia

Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi aastapreemia Ida-Virumaa kultuurielule uue dimensiooni loomise eest

26. jaanuaril 2021 andis Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi esimees Vladimir Võssotski üle Kohtla-Järve Gümnaasiumile Kultuurkapitali aastapreemia Ida-Virumaa kultuurielule uue dimensiooni loomise eest. Kool on tänulik märkamise ja tunnustuse eest. 

See on tunnustus tubli töö ja pühendumuse eest meie inimestele, mida on teinud kooli loomisest alates meie tublid koolitöötajad, õpetajad ja õpilased. Kohtla-Järve Gümnaasiumi kultuurielu ja huvitegevuse korraldamine ning õppetööga lõimimine läbi Koht37 keelekohvikute, mälumängu, luule- ja muusikaõhtute koos kogukonna kaasamisega on toimunud tasemel, mis on ühelt koolilt oodatavast enam. Seepärast on meid ka märgatud ning meil on, mille üle uhked ja tänulikud olla.

Südamlik tänu kõikidele aktiivsetele õpetajatele, õpilastele ja koolitöötajatele ning eriline tänu huvi- ja projektijuhile Kätlyn Jürisaarele, huvitiimi liikmetele ja õpilastele Lisette Liise Lilleorule, Liis Teppele ja Pipi Triinu Nõmmistele, õpetajatele Neeme Kuningale ja Jana Kolgale ning paljudele teistele koolipere liikmetele, kes on kaasa löönud, initsiatiivikalt sündmusi eestvedanud ja toetanud.

Kohtla-Järve gümnaasiumi ülesanne on võimaldada noortele kõrge kvaliteediga gümnaasiumiharidust, mis arvestaks kohaliku kultuuri ja väärtuste kõrval ka globaalset mõõdet. Kohtla-Järve gümnaasiumis tegutsevad segakoor, noorteorkester ja bändid. Ühiselt teostatakse muusikaprojekte, millega esinetakse ka suurtel lavadel üle Eesti. Koolis tegutseb kooliteater MUST CAST, kust võtavad osa nii õpilased kui ka õpetajad. Koolis on tegus õpilasesindus, mille liikmed on kaasatud sündmuste korraldamisse ja koolielus kaasa rääkimisse. 

Tahame luua aktiivset ja loovat keskkonda, kus noored erinevate huvidega saavad ennast teostada ja oma andeid ka teistele näidata. Oleme soovinud olla eeskujuks ning korraldada sündmusi, mis annaksid noortele ja ka kogukonnale lisandväärtust. 

Järgnevalt on välja toodud sündmused, mida Kohtla-Järve Gümnaasium on laiemale kogukonnale korraldanud:

 • Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude konkursi “Väike laul suurele lavale” 2019
  • Tegemist on Ida-Virumaa konkursiga, kus koolinoored ja -töötajad saavad esitada enda loodud laule. Välja valitud lauludele teevad heliloojad orkestriseaded ning need lood kõlavad Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkestri ja Ida-Virumaa koolide solistide esituses suurel laval Jõhvi Kontserdimajas. Tunnustame noorte omaloomingut ja muusikalist tegutsemist, näidates teistele, kui andekad muusikud meie enda piirkonnas tegutsevad. Konkurss ja konkursi lõppkontsert läksid väga edukalt. Soovime luua eeskuju üle eesti, näidates meie piirkonna noorte omaloomingut ja seda, kui andekad noored Ida-Virumaal on.
  • Kajastused meedias:
   • Põhjarannik, 14.12.2019 – “Kohtla-Järve gümnasistid valmistuvad kontserdiks “Väike laul suurele lavale””
   • Postimees, 18.12.2019 – “Reporter: Ida-Virumaal peeti koolide kontserti Väike laul suurele lavale”:
   • Põhjarannik, 19.12.2019 – “”Väike laul suurele lavale” tõi kontserdimajja täissaali”
   • Kohtla-Järve Gümnaasiumi koduleht, 19.12.2019 -“Väike laul suurele lavale täitis Jõhvi Kontserdimaja emotsioonidega”
 • Ida-Virumaa noorte omaloominguliste laulude konkurss “Väike laul suurele lavale” 2020
  • Kohtla-Järve Gümnaasium korraldas ka sellel aastal Ida-Virumaa noorte omaloominguliste laulude konkursi ja kontserti “Väike laul suurele lavale”. Sellel aastal esitasid konkursile erinevate Ida-Virumaa haridusasutuste õpilased ja haridustöötajad kokku 49 laulu, mis on praktiliselt kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Konkursi kontsert pidi algselt toimuma 4. detsembril 2020 Jõhvi Kontserdimajas, kuid koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu lükkus kontsert 2021. aastasse.
 • Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktus
  • 21. veebruaril 2020 korraldasime koostöös Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli, Kaitseväe ja Kohtla-Järve Linnaorkestriga kogukonnale avatud Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse, kus esinesid mõlema kooli noored ning kõik said tutvuda erinevate militaartehnikatega.
 • Naistepäevakontsert “Miljon tulipunast roosi” 2020
  • 8. märtsil 2020 korraldasime koostöös Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ja Kohtla-Järve Linnavalitsusega naistepäevakontserdi “Miljon tulipunast roosi”, kus esinesid koolinoored (Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkester, solistid, tantsijad, luuletuste esitajad) ja külalisesinejad (Marten Kuningas, Anna-Liisa Niinemets). Saal oli rahvast täis ning noorte panust võeti soojalt vastu.
 • Ida-Virumaa 8. ja 9. klasside õpilastele mõeldud ettevalmistuskursused gümnaasiumisse sisseastumiseks
  • Korraldasime Ida-Virumaa 8. ja 9. klasside õpilastele gümnaasiumisse sisseastumiseks ettevalmistuskursused, kus õpilased said tasuta erinevates õppeainetes ennast täiendada. Kursused algasid 3. veebruaril 2020 ja toimusid peale koolitunde 16.00-17.30 Kohtla-Järve Gümnaasiumis, aadressil Pärna 47, Kohtla-Järve. Iga ettevalmistuskursus kestis 16 akadeemilist tundi. Kursustel osalemine oli õpilastele tasuta. Ettevalmistuskursuste kontakttunnid lõppesid aprillis 2020, kuid ettevalmistuskursuste projekt (kokkuvõtete tegemine jne) lõppes 12. mail 2020. Õpilastel oli võimalik osaleda matemaatika, füüsika, eesti keele (k.a eesti keel teise keelena) ja inglise keele ettevalmistuskursustel. Sealhulgas said õpilased osaleda mitmel kursusel korraga. Ettevalmistuskursusi andnud õpetajad: Agu Ojasoo (matemaatika), Annabell Carina Katalsepp (matemaatika), Mikk Antsov (füüsika), Mart Kuurme (füüsika, matemaatika), Signe Abel (eesti keel teise keelena), Katre Sosi (eesti keel teise keelena), Signe Söömer (eesti keel), Triin Kallip (inglise keel), Raul Auksmann (inglise keel).
 • Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkester kooli ees suvekontserdi linnarahvale
  1. 27. juulil 2020 andis Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkester kooli ees suvekontserdi linnarahvale. Muusikud soovisid tuua suvisesse linna ja eelkõige endile vaheldust ja särtsu ning otsustasid anda suvise kontserdi mitmetest kontsertprojektidest, millega orkester astus üles möödunud õppeaastal.


Ida-Virumaa noorte omaloominguliste luuletuste konkurss “Ajamasin” 2020

 1. Oktoobrikuus uuesti algatatud luulekonkursist võttis osa üle 40 õpilase üle Ida-Virumaa. Neist valiti žürii poolt välja 11 silmapaistvamat luuletust, millest pianist Rain Rämmal tegi improvisatsioonilised klaveripalad. 25. novembril panime luuletused kõlama – välja valitud luuletused kõlasid kontserdil, millele järgnesid luuletustest inspireeritud improvisatsioonilised klaveripalad. Kontserdile olid kutsutud luuletuste autorid, juhendajad ja kõik teised huvilised.
 • Ida-Virumaa 7.-9. klassi õpilastele mõeldud Talveakadeemia 2020
 1. Kohtla-Järve Gümnaasiumi korraldab Talveakadeemiat, mis on mõeldud Ida-Virumaa 7.-9. klasside õpilastele. Talveakadeemia toimub 27. oktoobrist kuni 18. detsembrini. Talveakadeemias on avatud 12 erinevat kursust õpihuvilistele 7.-9. klasside õpilastele. Valikus on nii reaal-ja loodusaineid, võõrkeeli, oskusaineid kui palju muud põnevat. Soovime elavdada ja rikastada Ida-Virumaa kultuurielu ja sellest osa saamise võimalusi.

Sündmused kogukonnale Kohla-Järve aatriumkohvikus Koht37

 • Korraldame regulaarselt KOHT37-s sündmusi, kus kogukond saab osa põnevatest teemaõhtutest ja õpitubadest. Näeme, et sündmused toovad aina enam inimesi kokku ning sündmusi tulevad külastama erinevas vanuses inimesi, rikastades põlvkondadevahelist suhtlust ja luues ühise kokkusaamiskoha. Seega soovime tegevustega jätkata ning veel enam jõuda suurema hulga kohalikeni, kes saaksid osa KOHT37 põnevatest ja eripalgelistest sündmustest. Järgnevalt on välja toodud toimunud sündmused:
 • 21.11.19 – Külalisõhtu, Tartu Ülikooli ajalooprofessor Ago Pajur
 • 26.11.19 – KJG koolipere kunstinäituse avamine. Taaskasutusmaterjalidest jõulukaunistuste valmistamise töötuba.
 • 27.11.19 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia”, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 4.12.19 – Kirjanduõhtu, juhendajateks Kohtla-Järve Gümnaasiumi kirjandusõpetajad
 • 5.12.19 – Uue draamasarja ”Põlev maa” linastus ja vestlusõhtu sarja tegijatega
 • 11.12.19 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia”, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 12.12.19 – Muusikaõhtu, esines Teno Kongi
 • 18.12.19 – Luuleõhtu, vaba lava – esineda said kõik soovijad, üles astusid kogukonnaliikmed, õpilased, õpetajad
 • 08.01.20 – Vene õigeusu jõulukontsert. Külas preestrid Marko Niinepuu ja Ivan Tulženko
 • 14.01.20 – Psühholoogia vestlusõhtu, õhtut juhtis õpetaja Tea Kivirand
 • 16.01.20 – Meditatiivne muusikaõhtu, esines Teno Kongi
 • 22.01.20 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia”, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 29.01.20 – Vene kirjandusõhtu: Tšehhov, õhtut juhtis õpetaja Anastasia Aleksandrova
 • 20.01-31.02 – Avatud Darja Serjoženkova isikunäitus ”Hinge sees”
 • 05.02.20 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia”, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 10.02.20 – Suhteteemaline vestlusõhtu “Armastuse varjatud saladused”, külas Tiina Tiitus
 • 12.02.20 – Külalisõhtu “Hundid”, külas hundiuurija Marko Kübarsepp
 • 18.02.20 – lauamänguõhtu, õhtu viisid läbi õpilased ja õpetaja Jana Kolga
 • 18.02.20 – Muusikaõhtu: esineb GATO (õpilasbänd Darja Gužovskaja eestvedamisel)
 • 19.02.20 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia” – pühendatud EV-le, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 3.-14.02 – Avatud isikunäitus: Anne Mari Roost “Unenäos”
 • 17.-21.02 – Koolipere fotonäitus ”Sini-must-valge”
 • 2.03.20 – Foorumteater, külas MTÜ Foorumteater
 • 4.03.20 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia” – pühendatud naistepäevale, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 9.03.20 – Tekstiilist kõrvarõngaste ja prossi valmistamise töötuba, juhendas Krislin Virkus
 • 11.03.20 – Mobiilse filmimise meistriklass, töötuba juhtis Neeme Kuningas
 • 16.03.20 – Vestlusõhtu: distantsõppest, meditatsioonist, joogas ja koolikultuurist õpilase Darja Gužovskajaga, FB live
 • 18.03.20 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia”, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 9.-20.03 – Avatud isikunäitus: Krsilin Virkus “Sisekosmosed”
 • 20.03.20 – Joogahommik õpilase Darja Gužovskajaga, FB live
 • 24.03.20 – Muusikahetked: Robert Rebane ja Tobias Tammearu jämm. FB live
 • 25.03 – Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpetaja Ainar Ruussaar ja ajakirjanik Erki Berends ühes Tallinna telestuudios teemal “Kuidas usaldada meediat kriisiolukordades?”
 • 26.03.20 – Vestlushetked: maailma avastamisest ja elukogemustest õpetaja Krislin Virkusega, FB live
 • 27.03.20 – Külalisõhtu – Tarmo Vesterbohm (Eestist pärit muusik, kes tegutseb Hollandis), FB live
 • 28.03.20 – Vestlushetked: lavastustööst, kokakunstist ja raamatutest Neeme Kuningaga, FB live
 • 14.04.20 – Vestlusõhtu Eesti Energia juhi Handro Sutteriga, FB live
 • 16.04.20 – Ühine trenni tegemine ja arutelu tervislikust toitumisest kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Laudmaga
 • 21.04.20 – Külalisõhtu – 25-s riigis seigelnud reisi- ja moeblogija Kelly Kivirand elust välismaal ja reisimise nippidest 
 • 30.04.20 – Külalisõhtu – Kohtla-Järvelt pärit Renee Meriste elu välismaal ettevõtja ja aktiivse tegutsejana
 • 7.05.20 – Külalisõhtu – Meelis Atonen (ettevõtja ja endine poliitik), FB live
 • 12.05.20 – Külalisõhtu – muusik Paul Neitsov
 • 14.05.20 – Vestlusõhtu põhikooli lõpetaja Maribel Metsikuga, FB live
 • 19.05.20 – Külalisõhtu – õpilane Linda Maria Saar: “Unistused globaliseeruvas maailmas”, FB live
 • 26.05.20 – Muusikaõhtu: Anna-Liisa Niinemets, FB live
 • 29.06.20 – Muusikaõhtu: esines õpilasbänd DB4, FB live
 • 27.07.20 – KJG noorteorkestri suvekontsert, avalik sündmus ja FB live
 • 22.09.20 – Kirjandusõhtu, juhtis Anastassia Aleksandrova
 • 28.09.20 – Käsitöökaartide valmistamise töötuba, juhendas Karin Kaup
 • 30.09.20 – Kunstitöötuba “Ruumilised maalid”, juhendas Anne Mari Roost
 • 1.10.20 – Improteatri õhtu, külas Improteater Ruutu10
 • 4.11.20 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia”, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 6.11.20 – Muusikaõhtu: Johan Randvere klaverikontsert
 • 11.11.20 – Muusikaõhtu: Estrada Alert
 • 25.11.20 – Luulekonkursi “Ajamasin” finaal, Rain Rämmali klaverikontsert
 • 30.11.20 – Programmeerimise töötuba, viis läbi EDUKOHT
 • 2.-12.11 – Darja Sinitsõna isikunäitus
 • 1.12.20 – Keelekohvik, juhendasid Signe Abel ja Katre Sosi
 • 2.12.20 – Mälumänguturniir “Arukate Akadeemia”, juhtisid Neeme Kuningas ja Jana Kolga
 • 5.12.20 – Käsitöötuba: hiiglaslike kaunistuste valmistamine, juhendas Karin Kaup
 • 8.12.20 – Käsitöökaartide valmistamine “Ingli puudutus”, juhendas Karin Kaup
 • 11.12.20 – IT- ja tehnikakohvik, juhendasid TalTechi tudengid