Ettevalmistuskursused gümnaasiumisse pürgijatele

Alanud on registreerimine matemaatikaeesti keele (k.a eesti keel teise keelena) ja inglise keele ettevalmistuskursustele Kohtla-Järve Gümnaasiumisse pürgijatele.

Ettevalmistuskursuste eesmärk on aidata õpilastel süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab õpilaste põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.

Ettevalmistuskursustele ootame registreerima põhikoolide 9. klassi õpilasi. Kursused algavad 1. veebruarist kuni 31. märtsini 2021.  Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30 Kohtla-Järve Gümnaasiumis, Pärna 47.

Ettevalmistuskursuste ajakava:

Matemaatika – esmaspäeviti kell 16.00 – 17.30

Eesti keel – teisipäeviti kell 16.00 – 17.30

Eesti keel teise keelena – teisipäeviti kell 16.00 – 17.30

Inglise keel – neljapäeviti kell 16.00 – 17.30

Iga ettevalmistuskursus kestab kokku 16 akadeemilist tundi, mille läbimisel antakse õpilastele välja Kohtla-Järve Gümnaasiumi täiendusõppe tunnistused. 

Õpetajad: Markus Rene Pae, Mikk Antsov (matemaatika), Katre Sosi, Kätlin Sass (eesti keel teise keelena), Eliisa Puudersell (eesti keel), Triin Kallip, Jana Kolga (inglise keel).

Kohtade arv kursustel on piiratud ja õppekoha ettevalmistuskursustel saavad esimesena registreerunud õpilased!

Kursustel osalemine on tasuta!

Registreerumine on avatud 29. jaanuarini siin lingil.