Kultuurireis Tallinna 26.10.2020

26. oktoobril sõitsid kõik Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilased kultuurireisile Tallinna. Päev kujunes pikaks ja sisutihedaks – kultuurist ning ajaloost tiineks. Samal ajal jäid aga õpetajad koolimajja, et saada osa montorluse koolituspäevast. Külastasime Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali, kus ajalooülevaate nii Eesti rahva vastu suunatud massirepressioonidest kui ka erinevate ajastute sõjameeste kalmudest tegi ajaloolane Küllo Arjakas. KUMUs said gümnasistid osa õppekavajärgsest muuseumitunnist “Egiptuse hiilgus”. Päev jätkus vastuvõtuga Tallinna Reaalkoolis, kus direktor Ene Saar, õppealajuhatajad ning keemia- ja ajalooõpetajad Martin Saar ning Madis Somelar andsid ülevaate ühe Eesti tippkooli õpikäsitusest ja väärtustest. Samuti asetasid Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilased Tallinna Reaalkooli kõrval asuva Reaali poisi ausamba jalamile mälestuskimbu Vabadussõjas langenud õppursõdurite ja õpetajate mälestuseks.

Päeva teine pool jätkus Estonia kontserdisaalis, kus spetsiaalselt Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilastele oli pandud kokku klassikalise muusika kava Eesti tippinterpreetidelt. Enne kontserti toimus noorte kohtumine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga, kes rääkis õpilastega nii multikultuursusest ja võimalustest end teostada millisel iganes alal, kui selleks on soovi. Samuti jätkus noortel huvitavaid küsimusi ja teemapüstitusi. Kontserdil kuulsime pianist Mihkel Polli esituses F.Chopini teoseid ning sopran Arete Kerge ning bass Priit Volmer laulsid R. Wagnerit ja W.A. Mozartit. Kontserdi teises pooles mängis keelpillikvartett “Ardor” W.A Mozarti, R.Schumanni, G.F Händeli, A. Rubinšteini, F. Schuberti ja G. Bizet teoseid.

Kultuurireis jätkus juba õhtupimeduses Jaak Juske ajaloomatkaga Vanalinnas, kus teemadeks olid “Eesti riigi sünnipaigad ja kadunud Vanalinn” ning “Surm ja elu Vanalinnas”. Ajaloomatk viis meid vahepeatusena Niguliste muuseum-kontserdisaali, kus Eesti suurimal orelil andis orelipooltunni organist Tiit Kiik, mängides L. Boellmanni ja J.S Bachi võimsaid teoseid, selhulgas Bachi Toccatat ja fuugat. Kultuurireis Tallinna oli kultuurišokk, mis puudutas noori ja aitas avardada silmaringi. #VallutaHomne