Talveakadeemia Kohtla-Järve Gümnaasiumis

Kohtla-Järve Gümnaasiumi esimene Talveakadeemia toimub 27. oktoobrist kuni 18. detsembrini. Talveakadeemias avame 12 erinevat kursust õpihuvilistele 7.-9. klasside õpilastele. Valikus on nii reaal-ja loodusaineid, võõrkeeli, oskusaineid kui palju muud põnevat.

Registreerimine Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia kursustele on avatud 23. oktoobrini või kuni vabu kohti jätkub. Link registreerimise juurde asub siin!

Sihtgrupp: 7.-9. klassi õpilased (III kooliaste).

Talveakadeemia kursustel osalemise eelduseks on õpilase soov õppida midagi uut, valmisolek olla õppeprotsessis aktiivne ning toetavaks õpipartneriks ka teistele kaasõpilastele.

Aeg: alates 27.10.2020 (täpsemad kuupäevad ja kursuse ajakava edastatakse kursusele registreerunutele e-posti teel). Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30.

Ühe kursuse maht: 16 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Talveakadeemia kursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite edukat sooritamist, enda silmaringi, oskuste ja teadmiste laiendamist läbi lõimitud ja praktilise õppetegevuse.

Kursusi juhendavad õpetajad: Maarika Virkunen, Jelena Mirt, Monika Jänis (matemaatika), Mikk Antsov, Mart Kuurme (füüsika), Katre Sosi, Kätlin Sass (eesti keel teise keelena), Triin Kallip (inglise keel), Anne Mari Roost (bioloogia), Laur Kristjan Salvan (keemia), Ats Remmelg (geograafia), Hendrik Agur (noorteorkester), Ulvi Ratasepp (vene keel), Ainikki Seppar (kehaplastika).

Kohtade arv ühel kursusel: 12-24 õpilast.

Kui grupp on täis, siis registreerumise alt kaob antud kursuse valik ära. Huvi korral saab enda osalussoovist anda märku kirjutades [email protected], mille alusel lisatakse Teid ootenimekirja.

Kursuste eduka läbimise korral väljastatakse õpilastele Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia tunnistus, mis antakse koolimajas pidulikult üle detsembrikuus enne jõuluvaheaega.

Kursustel osalemine on tasuta!

Talveakadeemia kursused 2020/2021: 

Loodusteaduslik maailmapilt läbi bioloogia

Kursuse eesmärk on tutvuda loodusteadusliku mõtteviisiga ning harjutada probleemipõhist õppimist läbi bioloogia. Kursusel vaatame näiteid loodusteaduslikust meetodist, harjutame püstitama hüpoteesi ja koostama uurmistöö plaani. Arutleme ja vaatame kriitilise pilguga üle, milliseid teabeallikaid saab usaldada. Kursus aitab kasvatada iseseisvust ning valmistuda gümnaasiumi loodusaineteks. Kursuse käigus otsime vastuseid küsimustele, mis on teaduslik mõtteviis ja miks on seda vaja. Räägime üle kõige olulisema rakkudest ja geenidest.

Õpetaja: Anne Mari Roost

Aeg: esmaspäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


Põhikooli keemia ülevaade

Kursuse eesmärk on võtta läbi peamised põhikooli keemia teemad. Täiendavalt harjutame ülesannete lahendamist ning valmistume gümnaasiumi keemiaks.

Õpetaja: Laur Kristjan Salvan

Aeg: teisipäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


Noppeid põhikooli füüsikast

Kursusel avastame läbi demokatsete ning probleemülesannete põhikooli füüsika põnevamate teemade hingeelu. Õpime vastavaid nähtusi analüüsima ning lahendame antud teemadel ülesandeid, mille tulemusena võiks tekkida osalejal sügavam austus ja huvi loodusnähtuste vastu. Kursuse läbinud õpilane omandab täiendavaid teadmisi põhikoolis õpitavate füüsika teemade kohta ning saavutab tugevama hüppelaua gümnaasiumifüüsikasse sukeldumiseks.

Õpetaja: Mikk Antsov

Aeg: teisipäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


Matemaatika

Eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika vastu ning edendada õpilaste matemaatilisi oskusi. Osavõtt tundides arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust, äratab huvi ebastandardsete ja nuputamisülesannete lahendamise vastu. 

Õpetaja: Maarika Virkunen, Monika Jänis, Jelena Mirt

Aeg: neljapäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Noorteorkester

Noorteorkestri kursusel osalemise eelduseks on noodilugemise oskus, õppimine muusikakoolis või selle lõpetamine. Kursusel osaleja võtab osa Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkestri tööst – proovidest ja ettevalmistustest esinemisteks. Vajalikul tasemel mänguoskusega kursusel osaleja pääseb ka suuremat vastutust nõudvatele esinemistele (nt detsembrikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvale omaloominguliste laulude galakontserdile “Väike laul suurele lavale”). Kursusel osaleja saab kogeda ja praktiseerida orkestris koosmusitseerimise oskust ja sotsiaalset suhtlust meeldivas kultuurilises keskkonnas gümnasistidega, mis aitab tulevasel gümnasistil gümnaasiumiks ette valmistuda.

Juhendaja: Hendrik Agur

Aeg: esmaspäev 16.00-17.30


Kehaplastika

Kehaplastika kursuse eesmärgiks on tegeleda tantsulise vormi loomisega – erinevaid liikumise elemente kombineerime etüüdiks või tantsuks nii üksi, paaris kui grupis. Kindlasti aitab kursus õpilases eneses välja tuua tantsutehnilise enesekindluse ja toetab julgust ennast väljendada ning avalikult esineda.

Õpetaja: Ainikki Seppar

Aeg: neljapäev 16.00-16.30

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Geograafia

Gümnaasiumiks ettevalmistav kursus, kus käsitleme erinevaid teemasid nii inim- kui ka loodusgeograafia valdkondadest. Räägime maailma rahvastiku teemadel, riikidevahelistest suhetest, põllumajandusest, energeetikast, ilmastikust ja ka maailma veestikust.

Õpetaja: Ats Remmelg

Aeg: kolmapäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


Praktiline astronoomia

Kursuse jooksul toimuvad vaatlused, käed külge tegevused ning füüsika ja matemaatika rakendamine taevakehade liikumise kirjeldamiseks. Kursuse eesmärk on astronoomia põhiteadmiste ja vaatlusoskuste arendamine.

Õpetaja: Mart Kuurme

Aeg: esmaspäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


Eesti keel teise keelena I (7.-8. klass)

Kursuse eesmärk on arendada õppija üldist keeleoskust ja suhtluspädevust ning luua eeldused eestikeelseks õppeks. Õpe toimub kommunikatiivse ja ülesandepõhise õppemeetodi järgi: aktiivse tegevuse kaudu omandatakse suhtluspädevused ning selleks vajalik sõnavara ja keelestruktuurid. Tundides kasutatakse kõiki osaoskusi tasakaalustatult arendavaid ülesandeid, tehakse rollimänge ja ülesandeid keelekeskkonnas, kasutatakse mängulisi elemente, mis vähendavad õpipinget ja tõhustavad õpiprotsessi.

Õpetaja: Kätlin Sass

Aeg: kolmapäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 24 õpilast


Eesti keel teise keelena II (9. klass)

Kursuse eesmärk on arendada õppija üldist keeleoskust ja suhtluspädevust ning luua eeldused eestikeelseks õppeks. Õpe toimub kommunikatiivse ja ülesandepõhise õppemeetodi järgi: aktiivse tegevuse kaudu omandatakse suhtluspädevused ning selleks vajalik sõnavara ja keelestruktuurid. Tundides kasutatakse kõiki osaoskusi tasakaalustatult arendavaid ülesandeid, tehakse rollimänge ja ülesandeid keelekeskkonnas, kasutatakse mängulisi elemente, mis vähendavad õpipinget ja tõhustavad õpiprotsessi.

Õpetaja: Katre Sosi

Aeg: kolmapäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 24 õpilast


Inglise keel

Inglise keele kursuse eesmärgiks on õppida ja korrata inglise keele grammatika põhitõdesid. See kursus aitab õpilastel paremini aru saada keele struktuurist ja aitab kaasa korrektse keelekasutuse tekkele. 

Õpetaja: Triin Kallip

Aeg: reede 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


Vene keel (võõrkeelena)

Vene keele grammatika kordamise kursus. Kaks suuremat teemat on: 1.Nimi- ja omadussõnade sugu ja mitmus. Käänded. Nimi- ja omadussõnade käänamine. 2.Tegusõna. Tegusõnade tüübid ja pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus.

Õpetaja: Ulvi Ratasepp

Aeg: teisipäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: kuni 20 õpilast