Lõpule jõudsid kevadised Kohtla-Järve Gümnaasiumi ettevalmistuskursused põhikoolide õpilastele

20. aprillil tunnustasime 6. märtsist kuni 19. aprillini toimunud Kohtla-Järve Gümnaasiumi ettevalmistuskursustel osalenud piirkonna põhikoolide lõpetajaid. 

Juba neljandat aastat toimunud ettevalmistuskursuste eesmärgiks on aidata põhikooli 9. klassi õpilastel süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Eelkõige soovime kursustega anda põhikoolide lõpetajatele täiendavaid õpioskuseid ja ainealaseid teadmisi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, mis soodustavad gümnaasiumiastmesse õppima asudes sujuvamat üleminekut. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab ühtlasi õpilaste põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist. 

Käesoleval õppeaastal oli 9. klasside õpilastel võimalik osaleda matemaatika, eesti keele (k.a eesti keel teise keelena) ja inglise keele ettevalmistuskursustel. 

Kiidame ja tunnustame omaltpoolt kõiki kursustel osalejaid ja edukalt lõpetanuid!