NATO paneel ja simulatsioon Kohtla-Järve Gümnaasiumis

18. novembril kohtusid G1 meditsiini ja digisüsteemide mooduli õpilased Eesti NATO ühingu ja Eesti Briti suursaadiku Ross Allen´i ja saatkonna esindajatega, et saada rohkem aimu Põhja-Atlandi Nõukogu toimimisprintsiipidest ning institutsiooni olulisusest Eestile. 

Kohtumine toimus kahes osas: esimeses said õpilased arutleda paneeldiskussiooni käigus võimalike julgeolekuohtude üle, millega Eesti kui NATO liikmesriik võib silmitsi seista. Teises kohtumise pooles oli igal osalejal võimalus NATO plenaaristungi simulatsioonis esindada ühte liikmesriiki, et jõuda lõpuks ühisele seisukohale hetkel päevakajalise probleemi osas. 

Kohtumisest jäi kõlama mõte, et võiksime kõik julgemalt kaaluda, kuidas saaksime ise oma kodumaa turvalisusse panustada- selleks on tänapäeval mitmeid ja eriilmelisi võimalusi!

Täname NATO Eesti ja Välisministeeriumi esindajaid ning Briti Saatkonda Eestis!

#VallutaHomne