Abituriendid “Eesti 2035” arvamusrännakul

15. novembril kogunesid G3 õpilased Riigikantselei poolt läbiviidavasse külalistundi, et teha läbi arvamusrännak ja panna kirja ideed, millises Eestis tahavad meie noored elada aastal 2035. Arvamusrännak keskendus eelkõige elukeskkonna teemadele – ökoloogilise jalajälje vähendamine, ressursside taaskasutamine ja energeetika. Abituriendid arutlesid, kuidas vältida transpordi kollapsit, mitte prügisse uppuda ja lahendada energeetika kriisi. Teemade kaardistamisel ja analüüsimisel viidi läbi valitsuste istungid ja pressikonverentsid. Igal töögrupil oli võimalus olemasoleva info põhjal teha probleemide lahendamiseks oma ettepanekud ning esitada need endi seast välja valitud peaministrile. Noored tõdesid, et otsuste langetamine ja tuleviku planeerimine on küllalt vastutusrikas ülesanne.

Oleme tänulikud, et meie noorte arvamust peetakse oluliseks ning loodame, et tehtud ettepanekud jõuavad nii otsustajate kui laiema avalikkuseni!