Kohtla-Järve Gümnaasium pälvis Ettevõtliku Kooli edulugude konkursil kõrged tunnustused

4. novembril 2021 toimunud hariduskonverentsil „Ennast juhtiv noor ei ole imeloom!“ kuulutati välja ka Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ laureaadid. Kohtla-Järve Gümnaasium pälvis kategoorias „Ettevõtlik haridustegu“ projektiga „Fenomenil põhinev õpe ja koolimess“ esimese koha! Kategoorias „Parim koostöötegu“ tunnustati Kohtla-Järve Gümnaasiumi projekti „Väike laul suurele lavale“ auväärse kolmanda kohaga.

Kohtla-Järve Gümnaasiumile on omistatud ka Ettevõtliku Kooli baastaseme kvaliteedimärgis.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppejuht Teivi Gabrieli sõnul on fenomenil põhineva õppe läbiviimise eesmärgiks eelkõige see, et meie noored mõistaksid maailmas toimuvaid muutusi, suudaks nendega kohanduda ja kujundada meie tulevikku. Tema sõnul on selgelt näha, et õppimine on efektiivne just siis, kui see toimub tähendusliku ja eesmärgipärase tegevuse kaudu ning seab õpilaste huvid ja vajadused õppimise keskmesse. Fenomenil põhineva õppe rakendamine on üks meie kooli õppekava väljund, läbi mille toetame tuleviku noorte kujunemist ennastjuhtivaks, ettevõtlikuks ja kriitiliseks mõtlejaks. Õpilased saavad olla aktiivse uurija rollis, kes läbi uute kogemuste hindab, analüüsib ja konstrueerib ise uusi teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Oleme äärmiselt tänulikud, et meie õpetajate ja õpilaste ühist panust on Ettevõtliku Kooli võrgustikus tunnustatud ja märgatud!