Ettevalmistuskursused gümnaasiumiks

Alanud on registreerimine matemaatika, füüsika, eesti keele ja inglise keele ettevalmistuskursustele gümnaasiumisse pürgijatele.

Ettevalmistuskursused gümnaasiumi astujatele

Kursused: matemaatikas, füüsikas, eesti keeles (k.a eesti keeles teise keelena), inglise keeles.

Sihtgrupp: 8.-9. klassi õpilased.

Aeg: alates 3.02.2020 (täpsemad kuupäevad edastakse kursusele registreerunutele e-posti kirjaga hiljemalt 10.jaanuariks 2020. Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30).

Maht: 16 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.

Õpetajad: Agu Ojasoo (matemaatikaõpetaja), Mikk Antsov (füüsikaõpetaja), Signe Abel (eesti keel teise keelena õpetaja), Eliisa Puudersell (eesti keele õpetaja), Triin Kallip (inglise keele õpetaja).

Kohtade arv kursusel: 20 õpilast.

Kursustel osalemine on tasuta!

Link registreerimiseks asub siin!

Close Menu