Ettevalmistuskursused gümnaasiumiks

Gümnaasiumi ettevalmistuskursustele registreerumine on alanud!

Ettevalmistuskursustele registreerumine gümnaasiumisse pürgijatele on avatud 10.-28. jaanuarini või kuni kursustel vabu kohti jagub, ettevalmistuskursused  algavad 31.01.2022.

Ettevalmistuskursused gümnaasiumi astujatele

Kursused: matemaatikas, eesti keeles (k.a eesti keeles teise keelena), inglise keeles.

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased.

Aeg: alates 1.02.2022 (täpsemad kuupäevad edastakse kursusele registreerunutele e-posti kirjaga). Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30.

Maht: 16 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.

Õpetajad: Jelena Mirt, Mikk Antsov (matemaatika), Kätlin Sass, Katre Sosi (eesti keel teise keelena), täpsustamisel (eesti keel), Triin Kallip, Jana Kolga (inglise keel).

Kohtade arv kursusel: maksimaalselt 24 õpilast.

Juhime tähelepanu, et palume ettevalmistuskursustele registreerumisel hinnata enda õpimotivatsiooni kursustel õppimiseks ja valmisolekut õppeprotsessis aktiivseks panustamiseks. Kõikidel kursustel on piiratud arv kohti ja need täidetakse registeerimise järjekorra alusel.

Kursustel osalemine on tasuta!

Kursuste toimumise ajakava alates 1.02.2022:

Eesti keel – täpsustamisel kell 16.00-17.30

Eesti keel teise keelena (grupp I, II) – teisipäeviti kell 16.00-17.30

Matemaatika (grupp I, II) -esmaspäeviti kell 16.00-17.30

Inglise keel (grupp I, II) – kolmapäeviti kell 16.00-17.30

Registreeri end ettevalmistuskursustele SIIN!