Ettevalmistuskursused gümnaasiumiks

Gümnaasiumi ettevalmistuskursustele registreerumine on alanud!

Ettevalmistuskursustele registreerumine gümnaasiumisse pürgijatele on avatud 16. jaanuarist-13. veebruarini 2023 või kuni kursustel vabu kohti jagub, ettevalmistuskursused  algavad 6.03.2023.

Ettevalmistuskursused gümnaasiumi astujatele

Kursused: matemaatikas, eesti keeles (k.a eesti keeles teise keelena), inglise keeles.

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased.

Aeg: alates 6.03.2023 (täpsemad kuupäevad edastakse kursusele registreerunutele e-posti kirjaga). Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30.

Maht: 14 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.

Õpetajad: Jelena Mirt, Maarika Virkunen (matemaatika), Katre Sosi (eesti keel teise keelena), Kätlin Ismayilov (eesti keel), Natalia Trifonova (inglise keel).

Kohtade arv kursusel: maksimaalselt 24 õpilast.

Juhime tähelepanu, et palume ettevalmistuskursustele registreerumisel hinnata enda õpimotivatsiooni kursustel õppimiseks ja valmisolekut õppeprotsessis aktiivseks panustamiseks. Kõikidel kursustel on piiratud arv kohti ja need täidetakse registeerimise järjekorra alusel.

Kursustel osalemine on tasuta!

Kursuste toimumise ajakava alates 6.03.2023:

Eesti keel – teisipäeval kell 16.00-17.30

Eesti keel teise keelena  –  grupp I esmaspäeviti kell 16.00-17.30 ja grupp II teisipäeviti kell 16.00-17.30

Matemaatika – kolmapäeviti kell 16.00-17.30

Inglise keel – kolmapäeviti kell 16.00-17.30

Registreeri end ettevalmistuskursustele SIIN