Ettevalmistuskursused gümnaasiumiks

Ettevalmistuskursustele registreerumine gümnaasiumisse pürgijatele on avatud 05. veebruarist-26. veebruarini 2024 või kuni kursustel vabu kohti jagub, ettevalmistuskursused  algavad 04. märtsil 2024.

Ettevalmistuskursused gümnaasiumi astujatele

Kursused: matemaatikas, eesti keeles (k.a eesti keeles teise keelena), inglise keeles ja lisaks loodusteaduslikud katsed.

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased.

Aeg: alates 04.03.2024 (täpsemad kuupäevad edastakse kursusele registreerunutele e-posti kirjaga). Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30.

Maht: 14 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.

Õpetajad: Jelena Mirt, Maarika Virkunen, Helika Toikka (matemaatika), Anne Meldre (eesti keel teise keelena), Kätlin Ismayilov (eesti keel) , Natalia Trifonova, Rene Kurm (inglise keel), Gisela Kastein, Krista Piir (loodusteaduslikud katsed)

Kohtade arv kursusel: maksimaalselt 16 õpilast.

Juhime tähelepanu, et palume ettevalmistuskursustele registreerumisel hinnata enda õpimotivatsiooni kursustel õppimiseks ja valmisolekut õppeprotsessis aktiivseks panustamiseks. Kõikidel kursustel on piiratud arv kohti ja need täidetakse registeerimise järjekorra alusel.

Kursustel osalemine on tasuta!

Kursuste toimumise ajakava alates 04.03.2024:

Loodusteaduslikud katsed  – esmaspäeviti kell 16.00-17.30

Inglise keel – teisipäeviti kell 16.00-17.30

Matemaatika – kolmapäeviti kell 16.00-17.30

Eesti keel – neljapäeviti kell 16.00-17.30

Eesti keel teise keelena  – neljapäeviti kell 16.00-17.30

Registreeri end ettevalmistuskursustele SIIN