Talveakadeemia

Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia tuleb taas! 

Avame registreerimise selle aasta Talveakadeemia kursustele 7.-9. klasside õpilastele. Talveakadeemia kursused toimuvad 31. oktoobrist kuni 16. detsembrini 2022. Talveakadeemias avame 10 erinevat kursust õpihuvilistele 7.-9. klasside õpilastele. Valikus on nii reaal-ja loodusaineid, võõrkeeli, oskusaineid kui palju muud põnevat.

Registreerimine Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia kursustele on avatud 21. oktoobrini või kuni vabu kohti jätkub. Link registreerimise juurde asub siin!

Juhime tähelepanu, et kursused täituvad kiiresti ja täitunud kursused eemaldatakse registreerumise alt.

 
Sihtgrupp: 7.-9. klassi õpilased (III kooliaste).

Aeg: alates 31.10.2022 (täpsemad kuupäevad ja kursuse ajakava edastatakse kursusele registreerunutele e-posti teel). Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.00.

Ühe kursuse maht: 10 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Talveakadeemia kursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite edukat sooritamist, enda silmaringi, oskuste ja teadmiste laiendamist läbi lõimitud ja praktilise õppetegevuse.

Talveakadeemia kursustel osalemise eelduseks on õpilase soov õppida midagi uut, valmisolek olla õppeprotsessis aktiivne ning toetavaks õpipartneriks ka teistele kaasõpilastele.

Kursusi juhendavad õpetajad: Helika Toikka,  (matemaatika), Katre Sosi,  (eesti keel teise keelena), Triin Kallip (inglise keel), Gisela Kastein (geoinfosüsteemid, teaduslik kokandus), Alla Kukoba (saksa keel), Natalia Trifonova (vene keel), Neeme Kuningas (teatrimängud).

Kohtade arv ühel kursusel: 12-20 õpilast.

Kui grupp on täis, siis registreerumise alt kaob antud kursuse valik ära.

Huvi korral saab enda osalussoovist anda märku kirjutades [email protected], mille alusel lisatakse Teid ootenimekirja.

Kursuste eduka läbimise korral väljastatakse õpilastele Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia tunnistus, mis antakse koolimajas pidulikult üle detsembrikuus enne jõuluvaheaega.

Kursustel osalemine on tasuta!

Talveakadeemia kursused 2022/2023: 

Teatrimängud

Kursuse eesmärk on lõbusas vormis äratada huvi näitlemise ja teatri vastu.

Õpetaja: Neeme Kuningas

Aeg: kolmapäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Üle aiavärati (eesti keel teise keelena)

Kursuse eesmärk on ületada keelebarjäär ja koguda esinemis- ja eneseväljendusjulgust nii kõnes kui kirjas.

Õpetaja: Katre Sosi

Aeg: teisipäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Matemaatika meie ümber

Eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika vastu ning edendada õpilaste matemaatilisi oskusi. Osavõtt tundises arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust, äratab huvi ebastandardsete ja nuputamisülesannete lahendamise vastu.

Õpetaja: Helika Toikka

Aeg: esmaspäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Geoinfosüsteemid

Kaardid on ilusad ja informatiivsed. Nende abil saab jutustada lugu ja edastada olulisi andmeid. Sellel kursusel uurime milliseid ilusaid ja informatiivseid kaarte on loodud, kuidas neid kasutada. Kuidas kasutada kaarte reisi planeerimisel ja reisi ajal. Teema oma kaarte, kogume andmeid ja jutustame lugu kaartide abil.

Juhendaja: Gisela Kastein

Aeg: esmaspäev 16.00-17.00


“Жили–были…” Vene keel B1

Kursuse eesmärk: suhtlemine igapäevastel teemadel, mis on suunatud eesti keel emakeelena õpilastele. Kursuse ajal proovime ületada keelebarjääri ning arendada õpilaste vene keele oskust.

Õpetaja: Natalia Trifonova

Aeg: teisipäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Eesti keel 

Kursuse eesmärgiks on lihvida varem õpitut ning anda uusi teadmisi sõnakunsti kohta nii kõnes kui kirjas. Tundides osalemine annab õpilasele täiendavat meelekindlust selle kohta, kuidas võimalikult oskuslikult, eesti keele võimalusi arvesse võttes, ennast väljendada.

Õpetaja: Kätlin Ismayilov

Aeg: neljapäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Inglise keel 101

Kursuse eesmärgiks on korrata ja üle õppida inglise keele grammatika kõige tähtsamad reeglid, arendada suhtlusoskust, treenida kuulamisoskust ja pöörata tähelepanu sõnavarale.

Õpetaja: Triin Kallip

Aeg: esmaspäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast 


Teaduslik kokandus

Kokkamine on kunst ja teadus. Miks üks pannkook on kohev ja teine nii õhuke, et sellest saab läbi vaadata, miks üks küpsis on suussulavalt pehme ja teine hambaidmurdvalt kõva? Kuidas teha sinist kartuliputru? Miks mõni tee värvi muudab? Kuidas tarretist teha ja kuidas seda ensüümide abil lammutada? Sellel kursusel teeme süüa ja mõtleme kogu teaduse peale, mis ühe maitsva suutäie taga on.

Õpetaja: Gisela Kastein

Aeg: kolmapäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Noorteorkester

Noorteorkestril on ettevalmistamisel projekt “Väike laul suurele lavale”, mis toimub detsembris Jõhvi kontserdimajas, kus kursusel valijal on võimalik osaleda. Orkestris mängimine eeldab noodilugemisoskust ja/või varasemaid pilliõpinguid.

Aeg: esmaspäev 16.00-17.30

Õpetaja: Hendrik Agur

Talveakadeemia kursuste ja korraldusega seotud küsimustele vastab õppe- ja arendusjuht Lilian Reinmets: [email protected]