Talveakadeemia

Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia tuleb taas! 

Avame registreerimise selle aasta Talveakadeemia kursustele 7.-9. klasside õpilastele. Talveakadeemia kursused toimuvad 18. oktoobrist kuni 18. detsembrini. Talveakadeemias avame 10 erinevat kursust õpihuvilistele 7.-9. klasside õpilastele. Valikus on nii reaal-ja loodusaineid, võõrkeeli, oskusaineid kui palju muud põnevat.

Registreerimine Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia kursustele on avatud 17. oktoobrini või kuni vabu kohti jätkub. Link registreerimise juurde asub siin!

Juhime tähelepanu, et kursused täituvad kiiresti ja täitunud kursused eemaldatakse registreerumise alt.

Sihtgrupp: 7.-9. klassi õpilased (III kooliaste).

Aeg: alates 18.10.2021 (täpsemad kuupäevad ja kursuse ajakava edastatakse kursusele registreerunutele e-posti teel). Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.30.

Ühe kursuse maht: 16 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Talveakadeemia kursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite edukat sooritamist, enda silmaringi, oskuste ja teadmiste laiendamist läbi lõimitud ja praktilise õppetegevuse.

Talveakadeemia kursustel osalemise eelduseks on õpilase soov õppida midagi uut, valmisolek olla õppeprotsessis aktiivne ning toetavaks õpipartneriks ka teistele kaasõpilastele.

Kursusi juhendavad õpetajad: Maarika Virkunen, Jelena Mirt,  (matemaatika), Katre Sosi, Kätlin Sass (eesti keel teise keelena), Triin Kallip, Jana Kolga (inglise keel), Anne Mari Roost (bioloogia), Andrus Viirmaa (geograafia), Hendrik Agur (noorteorkester), Natalia Trifonova (vene keel), Neeme Kuningas (teatrimängud), Laura Esta (eesti keel).

Kohtade arv ühel kursusel: 12-20 õpilast.

Kui grupp on täis, siis registreerumise alt kaob antud kursuse valik ära.

Huvi korral saab enda osalussoovist anda märku kirjutades [email protected], mille alusel lisatakse Teid ootenimekirja.

Kursuste eduka läbimise korral väljastatakse õpilastele Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia tunnistus, mis antakse koolimajas pidulikult üle detsembrikuus enne jõuluvaheaega.

Kursustel osalemine on tasuta!

Talveakadeemia kursused 2021/2022: 

Loodusteaduslik maailmapilt läbi bioloogia

Kursuse eesmärk on tutvuda loodusteadusliku mõtteviisiga ning harjutada probleemipõhist õppimist läbi bioloogia. Kursusel vaatame näiteid loodusteaduslikust meetodist, harjutame püstitama hüpoteesi ja koostama uurmistöö plaani. Arutleme ja vaatame kriitilise pilguga üle, milliseid teabeallikaid saab usaldada. Kursus aitab kasvatada iseseisvust ning valmistuda gümnaasiumi loodusaineteks. Kursuse käigus otsime vastuseid küsimustele, mis on teaduslik mõtteviis ja miks on seda vaja. Räägime üle kõige olulisema rakkudest ja geenidest.

Õpetaja: Anne Mari Roost

Aeg: teisipäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Teatrimängud

Kursuse eesmärk on lõbusas vormis äratada huvi näitlemise ja teatri vastu.

Õpetaja: Neeme Kuningas

Aeg: esmaspäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Üle aiavärati (eesti keel teise keelena)

Kursuse eesmärk on ületada keelebarjäär ja koguda esinemis- ja eneseväljendusjulgust nii kõnes kui kirjas.

Õpetaja: Katre Sosi

Aeg: teisipäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Matemaatika meie ümber

Eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika vastu ning edendada õpilaste matemaatilisi oskusi. Osavõtt tundises arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust, äratab huvi ebastandardsete ja nuputamisülesannete lahendamise vastu.

Õpetaja: Maarika Virkunen, Jelena Mirt

Aeg: neljapäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 32 õpilast (2 gruppi)


Noorteorkester

Noorteorkestri kursusel osalemise eelduseks on noodilugemise oskus, õppimine muusikakoolis või selle lõpetamine. Kursusel osaleja võtab osa Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkestri tööst – proovidest ja ettevalmistustest esinemisteks. Vajalikul tasemel mänguoskusega kursusel osaleja pääseb ka suuremat vastutust nõudvatele esinemistele (nt detsembrikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvale omaloominguliste laulude galakontserdile “Väike laul suurele lavale”). Kursusel osaleja saab kogeda ja praktiseerida orkestris koosmusitseerimise oskust ja sotsiaalset suhtlust meeldivas kultuurilises keskkonnas gümnasistidega, mis aitab tulevasel gümnasistil gümnaasiumiks ette valmistuda.

Juhendaja: Hendrik Agur

Aeg: esmaspäev 16.00-17.30


Давайте поговорим! Vene keel B1

Suhtlemiskursus, mille eesmärk on äratada huvi vene keele õppimise vastu. Vajaliku sõnavara laiendamine, grammatika reeglite õppimine.

Õpetaja: Natalia Trifonova

Aeg: esmaspäev 16.00-16.30

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Erinevate kultuuride ja usundite tutvustus

Tutvustada maailma erinevaid kultuure ja usundeid. Tuua välja kultuuride ja usundite erinevusi ja sarnasusi. Selgitada, et mis meil võib tunduda tavaline, see mujal võib osutuda tavatuks.

Õpetaja: Andrus Viirmaa

Aeg: neljapäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Eesti keel teise keelena

Kursuse esmärgiks on praktiseerida eesti keelt mitteformaalses keskkonnas, aktiviseerida sõnavara ja näidata, et eesti keelt saab õppida rõõmuga ning väga tõhusalt.

Õpetaja: Kätlin Sass

Aeg: teisipäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 12 õpilast


Inglise keel 101

Kursuse eesmärgiks on korrata ja üle õppida inglise keele grammatika kõige tähtsamad reeglid, arendada suhtlusoskust, treenida kuulamisoskust ja pöörata tähelepanu sõnavarale.

Õpetaja: Triin Kallip, Jana Kolga

Aeg: kolmapäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 32 õpilast (2 gruppi)


Eesti keel ja kirjandus

Kursuse eesmärgiks on lihvida varem õpitut ning anda uusi teadmisi sõnakunsti kohta nii kõnes kui kirjas. Tundides osalemine annab õpilasele täiendavat meelekindlust selle kohta, kuidas võimalikult oskuslikult, eesti keele võimalusi arvesse võttes, ennast väljendada. 

Õpetaja: Laura Esta

Aeg: esmaspäev 16.00-17.30

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Talveakadeemia kursuste ja korraldusega seotud küsimustele vastab õppenõustaja Ainikki Seppar, [email protected]