Talveakadeemia

Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia tuleb taas! 

Avame registreerimise selle aasta Talveakadeemia kursustele 7.-9. klasside õpilastele. Talveakadeemia kursused toimuvad 30. oktoobrist kuni 14. detsembrini 2023. Talveakadeemias avame 6 erinevat kursust õpihuvilistele 7.-9. klasside õpilastele. Valikus on nii reaal-ja loodusaineid, võõrkeeli, oskusaineid kui palju muud põnevat.

Registreerimine Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia kursustele on avatud 23. oktoobrini või kuni vabu kohti jätkub. Link registreerimise juurde asub siin!

Juhime tähelepanu, et kursused täituvad kiiresti ja täitunud kursused eemaldatakse registreerumise alt.

Aeg: alates 30.10.2023 (täpsemad kuupäevad ja kursuse ajakava edastatakse kursusele registreerunutele e-posti teel). Kursused hakkavad toimuma peale koolitunde 16.00-17.00.

Ühe kursuse maht: 10 akadeemilist tundi.

Koht: Kohtla-Järve Gümnaasium, Pärna 47.

Sisu: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Talveakadeemia kursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite edukat sooritamist, enda silmaringi, oskuste ja teadmiste laiendamist läbi lõimitud ja praktilise õppetegevuse.

Talveakadeemia kursustel osalemise eelduseks on õpilase soov õppida midagi uut, valmisolek olla õppeprotsessis aktiivne ning toetavaks õpipartneriks ka teistele kaasõpilastele.

Kursusi juhendavad õpetajad: Helika Toikka, Maarika Virkunen ja Jelena Mirt  (matemaatika), Ruth Õismaa (eesti keel emakeelena), Kätlin Ismayilov  (eesti keel teise keelena), Rene Kurm (inglise keel), Gisela Kastein ja Krista Piir (loodusteaduslikud katsed), Artur Viks (rahatarkus)

Kohtade arv ühel kursusel: 16-20 õpilast.

Kui grupp on täis, siis registreerumise alt kaob antud kursuse valik ära.

Huvi korral saab enda osalussoovist anda märku kirjutades [email protected], mille alusel lisatakse Teid ootenimekirja.

Kursuste eduka läbimise korral väljastatakse õpilastele Kohtla-Järve Gümnaasiumi Talveakadeemia tunnistus, mis antakse koolimajas pidulikult üle detsembrikuus enne jõuluvaheaega.

Kursustel osalemine on tasuta!

 

Talveakadeemia kursused 2023/2024: 


Eesti keel teise keelena

Kursuse eesmärk on ületada keelebarjäär ja koguda esinemis- ja eneseväljendusjulgust nii kõnes kui kirjas.

Õpetaja: Kätlin Ismayilov

Aeg: neljapäeviti 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Matemaatika

Eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika vastu ning edendada õpilaste matemaatilisi oskusi. Osavõtt tundises arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust, äratab huvi ebastandardsete ja nuputamisülesannete lahendamise vastu. Tegemist on silmaringi laiendamise kursusega.

Õpetaja: Helika Toikka, Jelena Mirt, Maarika Virkunen

Aeg: esmaspäev 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Loodusteaduslikud katsed

Eesmärk on, et õpilased oskaksid teha teadust ja läbiviija erinevaid looduslikke katseid. Töö käigus kasutatakse erinevaid teaduslike vahendeid.

Juhendaja: Gisela Kastein, Krista Piir

Aeg: teisipäeviti 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


Eesti keel emakeelena

Kursuse eesmärgiks on lihvida varem õpitut ning anda uusi teadmisi sõnakunsti kohta nii kõnes kui kirjas. Tundides osalemine annab õpilasele täiendavat meelekindlust selle kohta, kuidas võimalikult oskuslikult, eesti keele võimalusi arvesse võttes, ennast väljendada.

Õpetaja: Ruht Õismaa

Aeg: neljapäeviti 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 16 õpilast


Inglise keel

Kursuse eesmärgiks on korrata ja üle õppida inglise keele grammatika kõige tähtsamad reeglid, arendada suhtlusoskust, treenida kuulamisoskust ja pöörata tähelepanu sõnavarale.

Õpetaja: Rene Kurm

Aeg: kolmapäeviti 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast 


Rahatarkus

Sissejuhatus rahatarkusesse. Eesmärk on õpilaste teadmiste kasvatamine eelarve planeerimise ja koostamise osas. 

Õpetaja: Artur Viks

Aeg: teisipäeviti 16.00-17.00

Osalejate maksimaalne arv: 20 õpilast


 

Talveakadeemia kursuste ja korraldusega seotud küsimustele vastab õpiprojektide juht Marleen Hõrak: [email protected]