Üleskutse registreerimata vaktsineerimiseks

Täiendav eelregistreerimiseta vaktsineerimispäev toimub Kohtla-Järve Gümnaasiumis 16. augustil kell 10.00-15.00. Palun tulge kõik end vaktsineerima, kes seda siiani teinud ei ole.

KOHTLA-JÄRVE KOOLIJUHTIDE ÜLESKUTSE

ÕPILASTE, KOOLITÖÖTAJATE JA LINNAELANIKE ETTEREGISTREERIMATA VAKTSINEERIMINE AJAVAHEMIKUL 2.-6. AUGUSTINI KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUMIS PÄRNA 47, KOHTLA-JÄRVEL

Head Kohtla-Järve õpilased alates 12ndast eluaastast, lapsevanemad ja linnaelanikud!

Siiralt soovime, et algav õppeaasta tuleks võimalikult sisukas, huvitav ning peamine – koolimajades ja kontaktõppes. Soovime, et algaval õppeaastal ei peaks enam ükski õpilane siirduma distantsõppele.

Selleks tuleb meil aga ühiselt pingutada ja anda igaühel panus enda vaktsineerimise näol.

Kõik kodanikud alates 12ndast eluaastast on oodatud vaktsineerima. End vaktsineerides hoiame ühiskonna tervena – ei levita haigust ega haigestu ka ise. See on parim, mida saame teha üksteise, oma koolipere, pere ja kogu ühiskonna jaoks.

Miks on tähtis end kohe vaktsineerida? Kooliaasta algab 1. septembril. Vaktsiini toime algab ca kaks nädalat pärast kaitsepookimist. Kui vaktsineerida end augustikuu teisel nädalal, saavutab vaktsiini mõju kooliaasta alguseks oma kaitsevõime.

Meie, Kohtla-Järve koolijuhid kutsume ja palume tulla kõikidel õpilastel ja koolitöötajatel, kes ei ole end veel jõudnud vaktsineerida, ilma ette registreerimata vaktsineerima. Samuti on vaktsineerima oodatud pereliikmed ja kõik teised linnakodanikud.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis Pärna 47 on avatud vaktsineerimispunkt ajavahemikul 2. kuni 6. augustini:
2. augustil kell 12.00 kuni 15.00 ning
3. kuni 6. augustini kell 9.00 kuni 15.00.

Alla 18-aasta vanused õpilased peaksid tulema koos vanema või hooldusõigust omava isikuga või võtma kaasa vanema vasta vastavasisulise volikirja. Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).

Vaktsineerimist teostavad Ida-Viru Keskhaigla litsentseeritud meedikud. Kasutatakse Pfizeri ja Moderna vaktsiine ning teise doosi ajast ja kohast teatatakse kohapeal.
Koolimajas on avatud puhvet ning võimalik on saada koolide infomaterjale ja meeneid.

Ootame teid vaktsineerima, et kooliaasta saaks kulgeda normaalselt ja turvaliselt!
Informatsiooni vaktsineeirmise kohta saab https://vaktsineeri.ee
Lisainformatsioon: tel 5262587, [email protected]

Hendrik Agur
Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor

Svetlana Vladimirova
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktor

Stella Onkel
Kohtla-Järve Järve Kooli direktori kt

Valentina Kutuzova
Kohtla-Järve Tammiku Kooli direktor

Ülle Kumpin
Kohtla-Järve Maleva Kooli direktor

Julia Kalamajeva
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli direktor

Svetlana Skorobogatova
Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor

Meie partneriteks vaktsineerimise korraldamisel on Ida-Viru Keskhaigla, Kohtla-Järve linnavalitsus ja Põhjarannik

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ КОХТЛА-ЯРВЕ

ВАКЦИНАЦИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ, РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА В ПЕРИОД 2-6 АВГУСТА В ЗДАНИИ
KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUM PÄRNA 47, KOHTLA-JÄRVE

Уважаемые ученики с 12 лет, родители и жители Кохтла-Ярве!

Искренне желаем, чтобы приближающийся учебный год был бы по возможности содержательным, интересным и, что самое важное, прошел в стенах школы при контактном обучении. Хотим, чтобы в этом учебном году ни один ученик не был отправлен на дистанционное обучение.

Для этого необходимо нам всем объединиться и каждому сделать свой вклад в виде вакцинации.

Все граждан, начиная с 12 лет, ждут на вакцинацию. Вакцинируя себя сохраним общество здоровым – не распространим болезнь и не заболеем сами. Это лучшее, что мы можем сделать друг для друга, для своей школьной семьи, близких и всего общества.

Почему важно вакцинироваться сейчас? Учебный год начинается 1 сентября. Действие вакцины начинается примерно через две недели после итоговой вакцинации. Если вакцинироваться на второй неделе августа, то влияние вакцины наберет свою силу к началу учебного года.

Мы, директора школ города Кохтла-Ярве, приглашаем и просим прийти всех учеников и работников школ, кто еще не успел получить вакцину, для вакцинации без предварительной регистрации. Также для получения вакцины ждем членов семьи и всех других жителей города.

В здании Кохтла-Ярвеской гимназии по адресу Pärna 47 открыт пункт вакцинации в период со 2 по 6 августа:
2 августа – 12:00-15:00 и
3-6 августа – 9:00-15:00.

Учащиеся младше 18 лет должны прийти вместе с родителем или законным представителем, или взять с собой доверенность на вакцинацию от родителя. С собой также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (ID-карту или паспорт).

Вакцинацию осуществляют лицензированные медики Ида-Вируской Центральной больницы. На выбор предлагаются вакцины Pfizeri и Moderna. О месте и времени второй вакцинации будет сообщено на месте.
В здании школы будет открыт буфет, а также возможно получить инфоматериалы о школе и памятные подарочки.

Ждем вас на вакцинацию, чтобы учебный год смог бы пройти нормально и безопасно!
Информацию о вакцинации можно найти здесь https://vaktsineeri.ee/ru
Дополнительная информация: 5262587, [email protected]

Hendrik Agur
Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor

Svetlana Vladimirova
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktor

Stella Onkel
Kohtla-Järve Järve Kooli direktori kt

Valentina Kutuzova
Kohtla-Järve Tammiku Kooli direktor

Ülle Kumpin
Kohtla-Järve Maleva Kooli direktor

Julia Kalamajeva
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli direktor

Svetlana Skorobogatova
Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor

Наши партнеры при организации вакцинации: Ида-Вирумааская Центральная больница, городское управление Кохтла-Ярве и газета «Северное побережье»