Väärika gümnasisti aumedal “Valluta Homne” – Tunnustatud kogukonda panustanud õpilane 2024

 2023/2024. õppeaastal pälvisid G1 ja G2 õppeastme õpilastest väärika gümnasisti aumedali “Valluta Homne” kaks silmapaistvat gümnasisti.
 

Aumedali “Tunnustatud kogukonda panustanud õpilane” pälvis aktiivne G2 õpilane Mario Polshin.

Mario Polshin on õpihimuline noor, kes teeb alati parima, et saavutada hea kontakt kaasõpilaste ja kogukonna liikmetega. Tema entusiastlikkus, pühendumus ja abivalmidus on eeskujuks noortele, kes soovivad muuta maailma paremaks ning tema soov ja tahe panustada ühiskonda on imetlusväärne. Lisaks ühiskondlikule tööle kooli õpilasesinduse presidendina, on Mario üheks eestvedajaks Kohtla-Järve noortevolikogu töös, kaasates selleks ka oma kooli noori. Mario on avatud uutele ideedele ning on valmis võtma vastutust ja juhtrolli selleks, et viia ellu positiivseid muutusi. Oma aktiivsuse ja positiivsusega innustab Mario ka teisi noori kaasa lööma ning panustama nii kooli kogukonna ettevõtmistesse kui ka ühiskonda laiemalt. Noore poliitikahuvilisena kuulub Mario Kohtla-Järve linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning seisab seal noorte õiguste ja heaolu eest. Lisaks on Mario näidanud üles algatusvõimet ning julgust osaledes demokraatia ja poliitilise osaluse projektides, sealjuures neid ka ise nii initsieerides kui ka juhtides – näiteks Euroopa Liidu parlamenti kandideerivate poliitikute debati  kui ka Kohtla-Järve noortekonverentsi ettevalmistamine ja läbiviimine. Mario Polshini töökus, initsiatiiv ja tänaseks omandatud teadmised ning kogemused on aidanud elavdada kooli- ja koolivälise kogukonna aktiivsust, noorte kaasatust ja teadlikkust aktiivse ja elujaatava hoiakuga noorte avastamisel, tärkamisel ja väljakujunemisel.