Väärika gümnasisti aumedal “Valluta Homne” – Tunnustatud kultuurivaldkonna edendaja 2024

 2023/2024. õppeaastal pälvisid G1 ja G2 õppeastme õpilastest väärika gümnasisti aumedali “Valluta Homne” kaks silmapaistvat gümnasisti.

Aumedali “Tunnustatud kultuurivaldkonna edendaja” pälvis G2 õpilane Mait Mihkel Toikka.

 

Mait Mihkel Toikka alustas muusika-alast tegevust Kohtla-Järve Gümnaasiumis mõned kuud enne gümnaasiumisse astumist – suvel 2022, liitudes kooli folkrokkbändiga Kratt. Paralleelselt õppetöö alustamisega asus ta lisaks kooli noorteorkestrisse mängima trumme. Kuna noorteorkestri tegevus on harukordselt intensiivne ja laiaspektriline, on hea trummari kindel käsi ja rütmitunnetus orkestrimängu vundamendiks. Olles eelnevalt õppinud rahvapille, on Mait Mihkli põhiinstrumendiks mandoliin, mida ta mängib tõeliselt meisterlikult. Mait Mihkel asus laulma ka kooli segakooris, olles kandvaks jõuks meeste häälerühmas ning osaledes nii 2023. aastal üldlaulupeol kui ka mõõduka intensiivsusega  2023/2024 õppeaastal toimunud segakoori esinemistel. Laulusolistina on Mait Mihkel esinenud paralleelselt samal ajal trummi mängides nii folkrokkbändis kui ka noorteorkestris. Mait Mihkel Toikka on äärmiselt kohusetundlik ja töökas õpilane ning muusik, kellel on olnud auasjaks õppida ära laitmatult oma partiid ja olla muusikakollektiivides, milles ta musitseerib, kindlaks toeks. Samuti on Mait Mihkel eeskujuks oma hoolsuse, töökuse ning kohusetundlikkusega proovidest ja esinemistest osavõtmisega, muusikust partneriks, kelle peale saab alati kindel olla. Mait Mihkli panus kooli kultuurielu edendamisse ja hoidmisse on silmapaistev ning suuremahuline, mille tõttu on ta eeskujuks kaasõpilastele oma koolis ja kogukonnas.