Väärika gümnasisti aumedal “Valluta Homne” – Tunnustatud kooli väärtuste kandja 2024

 2023/2024. õppeaastal pälvisid G3 õppeastme õpilastest väärika gümnasisti aumedali “Valluta Homne” kaks silmapaistvat gümnasisti.

Aumedali “Tunnustatud kooli väärtuste kandja 2024” pälvis G3 õpilane Daniil Morin.

Daniil Morin on kolme gümnaasiumiaasta vältel paistnud silma erakordselt väärika ja intelligentse koolipere liikmena ning kandnud oma tegevuse ja olemusega selgelt kooli väärtusi. Lisaks oma kohustuste täitmisele õpilasena on Daniil kahe aasta jooksul kandnud helitiimi juhi rolli, olles ühtaegu nii ennastjuhtiv ja otsuse- ning sihikindel, kui ka tõeline meeskonnamängija. Tööülesandeid täites seab Daniil endale alati kõrged eesmärgid ning on protsesside juhtimises pedantne ja järjekindel. Daniili jaoks on oluline endale seatud eesmärke mitte ainult täita, vaid ka ületada. Kahe aasta jooksul on Daniili areng helitiimi töötajana olnud märkimisväärne — ta on helindanud professionaalsel tasemel mitmeid üle-eestilisi konkursse ja festivale ning olnud tänuväärseks partneriks kooli muusikakollektiividele ja interpreetidele. Imetlusväärne on asjaolu, et samasuguse professionaalsuse ja hoolega suhtub Daniil ka kõige väiksemate kooli sündmuste korraldamisse. Eriline on tema loomuomane oskus, olla oma käitumise ja väärtusruumiga eeskujuks koolikaaslastele kodaniku ja lihtsalt hea ning normaalse inimesena. Kolleegina on Daniil arukas, sõbralik ning alati valmis diskussiooniks. Ka kriitilistes olukordades jääb Daniil alati väärikaks ning oskab seada isiklikud huvid tagaplaanile. Gümnaasiumi viimasel aastal võttis Daniil oma südameasjaks koolitada välja tulevased õpilastest helitiimi liikmed. Sellesse protsessi on Daniil suhtunud äärmise kohusetundega, andes oma õpipoistele edasi mitte ainult vajalikud tööalased oskused, vaid ka teadmised, kuidas olla õpilasena väärikas koolitöötaja ja kolleeg.