Väärika gümnasisti aumedal “Valluta Homne” – Aasta õppur 2024

 2023/2024. õppeaastal pälvisid G3 õppeastme õpilastest väärika gümnasisti aumedali “Valluta Homne” kaks silmapaistvat gümnasisti.

Aumedali “Aasta õppur 2024” pälvis G3 õpilane Isabel Mägi.

Isabel Mägi on kogu gümnaasiumi aja jooksul olnud sihikindel ja kohusetundlik õppur, seadnud endale kõrgeid eesmärke ning olnud valmis ka nende nimel tööd tegema. Tema töökus, heatahtlik suhtumine ja viisakas olek on positiivseks eeskujuks ka koolikaaslastele ning mõjutanud neid positiivses suunas. Samasuguse tõsidusega on Isabel suhtunud ka enda uurimistöö “Mõtteviisi ja enesehinnangu seostest Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilaste näitel” sooritamisse ning pälvinud tehtud töö eest 2024. aasta õpilaste riiklikul teadustööde konkursil Tartus auhinnalise II preemia. Isabeli häid õpitulemusi kinnitab gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga. Isabel on hea õppimise ja toredaks inimeseks olemise eeskuju majakaks.