Virumaa riigigümnaasiumid korraldavad ühised sisseastumiskatsed

Virumaa riigigümnaasiumid — Jõhvi Gümnaasium, Kiviõli 1. Keskkool, Kohtla-Järve Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Narva Gümnaasium, Rakvere Riigigümnaasium ja Sillamäe Gümnaasium, korraldavad 2024. aastal ühised sisseastumiskatsed 10. klassidesse sisseastujatele. 

Ühiskatsed hoiavad kokku õpilaste aega ning kahandavad liigset pinget, andes õpilaskandidaatidele võimaluse ühe katse sooritamisega kandideerida korraga seitsmesse riigigümnaasiumisse, määrates eelnevalt ise oma kooli valiku eelistuse. Samuti on riigigümnaasiumite vaheline võrgustikusisene koostöö väärtuseks, mida peavad oluliseks kõik koostööd tegevad koolid selleks, et kvaliteetne gümnaasiumiharidus käiks ühte sammu kaasaja maailma väljakutsetega, milleks koolid noori ette valmistavad. 

Sisseastumiskatseteks registreerumine kestab 11. märtsist 7. aprillini 2024 sisseastumine.ee keskkonnas. Kirjalikud testid toimuvad 20. aprillil 2024 õpilaskandidaadi poolt valitud esimese eelistuse koolis elektroonses eksamite sooritamise keskkonnas. Pärast positiivselt sooritatud kirjalikku testi kutsutakse õpilaskandidaadid koolidesse vestlusele ning pingeridade alusel komplekteeritakse gümnaasiumid õpilastega. Positiivsete tulemustega testi sooritanud õpilastel on soovi korral võimalus osaleda vestlustel ka teise või kolmanda eelistusena valitud koolides ning seejärel iseseisvalt teha oma lõplik koolivalik. 

Sisseastujate teadmisi testitakse põhikooli õppekava baasil eesti keeles loogilis-matemaatilises mõtlemises ja lõimitud loodusteadustes (Narva ja Sillamäe gümnaasiumidesse kandideerijatel lisavõimalusena ka vene keeles) ning verbaalses mõtlemises kõigil eesti keeles. Täpsem informatsioon ilmub koolide kodulehekülgedel.

Koolide direktorid allkirjastasid 5. veebruaril 2024 kell 12.30 Narva Eesti Gümnaasiumis pidulikult ühiskatsete koostöökokkuleppe.

Head põhikoolide lõpetajad, kutsume teid kandideerima Virumaa riigigümnaasiumidesse!

#virumaariigigümnaasiumideühiskatsed