Direktori pöördumine ja kutse kooli avamisele

Kallis koolipere! Kätte on jõudmas meie kõigi poolt kaua oodatud hetk – 1. septembril kell 12.00 avame oma uue kooli – Kohtla-Järve Gümnaasiumi. Uue nii sisult kui vormilt – uute inimeste, lähenemise ja energiaga. Oleme kogunud enda ümber õpetajad, kes on motiveeritud ja õhinas uue kooliga alustamiseks, suunates sinna oma energia, südamesoojuse, head mõtted ja teod.

Kallid õpilased! Ootame teid juba meie uude kooli ning loodame, et üheskoos teemegi toreda ja tegusa kooli, kus meil kõigil on hea õppida ja töötada – kooli, kus inimesed on omavahel heades partnerlussuhetes ning austavad ja usaldavad üksteist. Kooli, kus soovitakse teha kõvasti tööd, võtta vastutust ning püüelda edasi, et eleada õnnelikku elu. Kooli, kuhu soovime iga päev tulla, et olla üksteisele toeks ja rõõmuks.

Head vanemad! Kõige rohkem soovime, et oleksite toeks ja abiks oma gümnaasiumiõpilasest lapsele tema gümnaasiumiõpingute ajal ning heaks partneriks koolile – et me mõlemad, teie kodudes ja meie koolis, saaksime luua õpilastele parimad õppimis- ja arengutingimused.

Alustame õppetööd 1. septembril 2019 kell 12.00 kooli avaaktusega lipuväljakul ning kontsertklaver Estonia sisseõnnistamisega kell 13.00 kooli aatriumis. Olete lahkesti oodatud kooli avamispidustustele!

Teeme Kohtla-Järve Gümnaasiumist reaal- ja loodusainete lipulaeva, loovusele ja vabadele meeltele avatud Ida-Virumaa hariduspärli.

Sügava austusega,

teie Hendrik Agur

Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor