Fenomenil põhineva õppe nädal 2023

5.-9. juunini toimus meie traditsiooniline fenomenil põhineva õppe nädal. G1 ja G2 õpilased veetsid põneva nädala, tegeledes väga eriilmeliste ja põnevate projektidega. Tore oli sel aastal meie projektinädala raames tervitada ka õpilasi väljastpoolt meie kooli – Jõhvi Gümnaasiumist!

Fenomenil põhineva õppe nädala kursus “Tulevik, mida tahame”kätkeb endast kursust, kus ülekoolilistes õppegruppides uuritakse mingit fenomeni võimalikult erinevate nurkade alt ehk integreeritakse erinevaid õppeaineid ja lähenemisi järgmistest põhimõtetest lähtuvalt:

– õppimine on suunatud elulähedastele probleemidele – kõik teemad on seostatud globaalsete kestva arengu eesmärkidega

– õppimine on õpilase juhitud ja enesekeskne – õpilased saavad osaleda õppe planeerimise protsessi ja konkreetsete probleemküsimuste tõstatamises

– õpe on suunatud uurimisele ja ise avastamisele – käed-külge lähenemine – iga õpilane saab ise midagi proovida, katsetada, avastada jne

– õppimine on koostöine – õpilased uurivad ja arutlevad probleeme ning leiavad lahendusi koostöiste õppemeetodite rakendamise kaudu

Sel õppeaastal tegutsesid G1 ja G2 õpilased kuues erinevas projektis: investeerimise ja eluoskuste projekt “Elu 200, palun!”, Eestimaa võlu ja erilisust esiel toov “Eestimaad avastamas”, programmeerimise ja 3D printimisega tegeles grupp “Targad asjad”. Persoonibrändi loomise ja selle arendamise vajalikkust uuris grupp “Mina kui bränd”, vaimse tervise olulisuse ja nippide kogumise ja ka kaasõpilastele jagamisega tegeles “Vitamiinikuur”.

Projekt “Elu 200, palun!” tegeles nädala jooksul eelarvestamise, planeerimisoskuse arendamisega. Näiteks koostati kuu eelarve ülikooliõpinguid alustavale tudengile ning koostati rahastustaotlus põnevatele projektidele, mis muudaksid elu Kohtla-Järvel paremaks. Ekskursioonipäeval toimus õppekäik Rahandusministeeriumisse ja Grant Thornton Baltic – Estoniasse. Arutluse all oli riigieelarve koostamine, tutvuti ühisministeeriumi hoonega ning õpiti rohkem tundma raamatupidaja ja audiitori elukutse kohta.

Projekt “Eestimaad avastamas” tutvus nädala jooksul põnevate Eesti sihtkohtade, kultuuri ja eripäradega. Ekskursioonipäeval tutvuti Eesti Vabaõhumuuseumiga ning avastati Kiek in de kök-i orienteerumismängu kaudu Tallinna vanalinnaga.

Programmeerimise ja 3D printimisega tegeles grupp “Targad asjad”. Nädala tulemusena valmis kolm põnevat süsteemi: targa lambi prototüüp, süsteem, millega on võimalik muuta nii temperatuuri, õhuniiskust kui objektide kaugust ning modernne andmekogumise süsteem, mille võiksime õpilaste tundi registreerimiseks kasutusele võtta ka meie koolimajas. Kolmapäevasel ekskursioonipäeval said õpilased sõite iseliikuva autoga, külastada innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Mektoryt ja tehnoloogiaettevõtet.

Sotsiaalmeedia persoonibrändi loomise põneva maailmaga tutvus grupp “Mina kui bränd”. Nädala jooksul koguti teadmisi turundusest, sotsiaalmeedia platvormidest kui ühest persoonibrändi loomise võimalusest arendada isiklikku brändi. Oma kogemusi brändi loomisest jagasid noortele väljasõidul Veebihai ja Illimar Pilt. Muuhulgas viis Veebihai meie noored ka erilise elamusena ka purjetama.

Üks projektinädala gruppidest – “Mine metsa!” võttis nädala alguses ette põneva matka Kauksi Alutaguse rahvuspargi külastuskeskusesse, kus veedeti ühiselt kaks päeva ümbruskonna looduskeskkonda avastades ja uurides. Matka– ja loodustarkusi jagas lisaks looduskeskuse spetsialistidele ja meie imelistele õpetajatele ka meie oma G3 õpilane ja tubli noorkotkas Marko Vaht. Loodusest kogutud andmeid uuriti ja analüüsiti hiljem koolimajas põhjalikult ning avastati ühiselt nii mõndagi põnevat.

Vaimse tervise ja heaoluga tegelesid õpilased grupis “Vitamiinikuur” vaimse tervise hoidmise ja eneseteadlikkuse arendamisega. Nädala jooksul lähtuti eelkõige peaasi.ee viiest vaimse tervise vitamiinist – liiguti, õpiti rohkem tundma tervisliku toitumise põhimõtetest, heade suhete ja une vajalikkusest ning meeldivate emotsioonide vajalikkusest õnnetundele. Ühiselt õpiti teadvustama ja märkama nii iseenda kui ka kaaslaste vaimset ja füüsilist tervist ning selle hoidmise põhimõtteid. Fenomeninädala messil seati üles suisa mediteerimise ja une tuba, samuti kutsuti oma emotsioone välja näitama tantsutoas. Väljasõidu raames pandi end proovile Ronimisministeeriumis ning uudistati Tervisemuuseumis, kus on parasjagu põnev näitus unest.

“Elupäästev esmaabi” töögrupp lõi koostööd Ida-Viru Keskhaiglaga õppevideod esmaabi osutamisest. Projekti eesmärgiks oli luua õppevideod, julgustamaks ja tõstmaks teadlikkust esmaabi osutamisest. Selleks, et videod oleksid kvaliteetsed ja autentsed, õpiti Ida-Viru keskhaigla spetsialistide juhendamisel meditsiinivõtete tehnikaid. Ekskursioonipäeval külastati NAFTA produktsioonistuudiot ja Tervishoiumuuseumi. Lisaks veetsid terve nädala meie G2 meditsiini mooduli õpilased meditsiinipraktikal. Külastati nii Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kui Biomeedikumi, lisaks Kaitseväe Akadeemia Sõja ja katastroofimeditsiini keskust  ning Tallinnas Põhja-Tallinna Regionaalhaiglat ja Lastehaiglat. Viimase praktikapäeva veetsid õpilased Ida-Viru Keskhaiglas. Nädala jooksul tutvuti nii meditsiiniasutuste ja sealse töö kui kaasaegse meditsiini tehnoloogiatega ning praktiseeriti ka näiteks erinevaid meditsiinilisi võtteid. 

Fenomeninädala lõpetas traditsiooniline mess ja esitlused, mis olid sel aastal eriti tegevuste- ja emotsiooniderohked! Aitäh kõikidele õpilastele ja õpetajatele äärmiselt intensiivse ja emotsiooniderohke õppetööd lõpetava nädala eest!