Inseneeria moodul

Inseneeria moodulis käsitletakase teooriat, uurimis-, arvutamis- ja mõtlemisoskusi programmeerimises, modelleerimises, 3D tehnoloogiates, mehhatroonikas, robootikas, rohelise energia tootmise ja kasutamise võimalustes, keemias ja keskkonnakaitses ning nutitehnoloogia kasutamise võimalustes inseneritöös.
 
Positiivne hoiak matemaatika, füüsika, keemia jt loodusteaduste suhtes, arendavad matemaatilisi vilumusi ja oskusi, eeskätt ruumilist mõtlemist ning ettekujutust ning valmistavad ette õpinguteks kõrgkoolis. Kursused laiendavad õppurite silmaringi, tutvustavad uusimaid tehnoloogiaid ning pakuvad teadmisi ja oskuseid, mida läheb vaja tulevikuelukutsete valikul.
 
Lähemalt saab inseneeria mooduli kohta lugeda siit: https://kjg.ee/opilasele/moodulid/inseneeria/.
Registreerumine sisseastumiskatsetele algas 23. märtsist sisseastumisinfosüsteemis SAIS. Sisseastumise ajakava: https://kjg.ee/sisseastumine/vastuvotu-ajakava/
#VallutaHomne