Kohtla-Järve Gümnaasiumis algas sisseastumiskatsetele registreerumine 2020/2021 õppeaastaks

Hea Kohtla-Järve Gümnaasiumi kandideerija! 

Kui Sa oled aktiivne, sihikindel ja ettevõtlik noor, kes soovib jätkata oma õpinguid akadeemilises õpikeskkonnas reaal-ja loodusteaduste kallakuga gümnaasiumis siis Kohtla-Järve Gümnaasium on just Sinu õige valik õpitee jätkamiseks.

Alates 23. märtsist kuni 6. aprillini saab registreeruda Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiskatsetele. Kandideerimiseks õppekohale gümnaasiumis tuleb õpilaskandidaadil esmalt esitada sisseastumisavaldus internetis läbi sisseastumisinfosüsteemi SAIS (link konkursi juurde) ja seejärel sooritada edukalt sisseastumiskatsed.

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda valitud õppemoodulitega kujundatud õppekava alusel. Õpilaskandidaadid saavad avaldusi esitada Kohtla-Järve Gümnaasiumi järgnevatele õppemoodulitele:

inseneeria; 

digisüsteemid;

etenduskunstid;

ajakirjandus ja meedia;

reaal- ja loodusteadused;

eesti keele süvaõpe;

meditsiin.

Peale sisseastumisavalduse esitamist SAIS-is registreeritakse õpilane sisseastumistestile, mis toimub 22. aprillil kell 10.00 Kohtla-Järve Gümnaasiumis. Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrale võib sisseastumistesti sooritamise aeg ja vorm muutuda. Vastavasisulise infoga hoitakse õpilaskandidaate kursis sisseastumisavaldusel toodud e-posti aadressil.

Sisseastumistestide tulemustest ja edasipääsemisest vestlusvooru teavitatakse õpilaskandidaate hiljemalt 5. maiks. Edasipääsenud õpilased kutsutakse sisseastumisvestlustele, mis toimuvad 6.-15. maini Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Täpsema info sisseastumise ajakava kohta ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 2020/2021 on leitavad linkidelt.

Täiendava info saamiseks pöördu e-kirja teel [email protected] või telefonil 526 2587.