Keeleõpe õpilasmentori toel

Keeleõpe mentorist õpilase toel on Kohtla-Järve Gümnaasiumis veel üks mitteformaalse õppimise võimalus õpilastele, kes soovivad oma eesti keele oskust parendada.

Keeleõppe metoodika mentorluse vormis käsitleb keelt mitte kui grammatikareeglite ja sõnade kogumit, vaid kui mõttekandjat ja vahendit, mis aitab õpilasel ennast vabalt sihtkeeles väljendada, mõtteosalisi leida ja enda edasiõppimise võimalusi edukamalt tulevikuks planeerida. 

Õpilasest mentor on vabatahtlik G1-G3 õppeastme õpilane, kes soovib toetada enda kaasõpilast, luues rohkelt tavaelulisi võimalusi eesti keelt kasutada. Olgu selleks koos planeeritud keeleõppe tund, lõuna kooli sööklas, teatrikülastus või pärastlõunane jalutuskäik. Suhtlemine on mõlemapoolselt rikastav ja võimalusi eesti keelt kasutada leiavad kõik. 

Meie kooli keeleõppe mentorid aitavad kaasõpilasel arendada oma eesti keele oskust just vastavalt igaühe huvidele, vajadustele ning ajale, pakkudes mitmekülgset tuge suhtlusbarjääride ületamisel.

Tutvu keeleõppe õpilasmentoritega siin lingil ja registreeri end mentori juurde Stuudiumis.