Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumine 2020/2021 õppeaastal

Uue õppeaasta vastuvõtu periood algab juba 1. märtsil 2020.

Vastuvõtu perioodi avame Kohtla-Järve Gümnaasiumi avatud uste päeval, mis toimub 1. märtsil.

Huvilisi ootavad:
– õppemoodulite mess, kus annavad nõu oma valdkonna eksperdid, õpetajad ja õpilased;
– infotunnid koolist, õppimisest Kohtla-Järve Gümnaasiumis ja sisseastumisest;
– mitmed meelelahutuslikud ja hariduslikud töötoad, KOHT37 kohvik jpm.

Kasuta võimalust ja ole kohal! See saab olema eriline päev!

9.-27. märtsini toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis õpilasvarju nädalad, mille jooksul veedavad õpilaskandidaat ja gümnasist koos koolipäeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse õppetööst ja koolielust Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Täpsem info ja õpilasvarjuks registreerimine peagi tulekul!

Õpilaste vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis saab õpilane omandada gümnaasiumihariduse enda valitud õppemooduliga kujundatud õppekava alusel. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku 96 riiklikult kohustuslikku kursust, Kohtla-Järve Gümnaasiumis on erinevate õppekavade kohustuslik maht 99 ainekursust.

Kooli poolt pakutavad valikmoodulid:

inseneeria;

digisüsteemid;

etenduskunstid;

ajakirjandus ja meedia;

reaal- ja loodusteadused;

eesti keele süvaõpe;

meditsiin.

Moodulite kirjeldused ja täpsema info õppekorralduse kohta leiad SIIT!

2020/2021 õppeaasta kevadine avalduste vastuvõtt ja sisseastumiskatsetele registreerumine toimub 23. märtsist kuni 6. aprillini 2020 sisseastumisinfosüsteemis SAIS.

Sisseastumistestid 2020/2021 õppeaastal Kohtla-Järve Gümnaasiumis õppima asumiseks toimuvad 20.-24. aprillil. Õpilaskandidaatidele edastatakse vastav sisseastumistestide ajakava sisseastumisavalduses toodud e-posti aadressil peale registreerumist SAIS keskkonnas.

Sisseastumistesti tulemustest ja edasipääsemisest vestlusvooru teavitatakse õpilaskandidaate hiljemalt 5.maiks. Edasipääsenud õpilased kutsutakse sisseastumisvestlustele, mis toimuvad 6.-15. maini Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Otsuse kooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistesti ja vestluste tulemustel.

Sisseastumise tulemustest teavitatakse kõiki kandidaate kirjalikult sisseastumisavalduses märgitud e-posti aadressil läbi SAIS süsteemi hiljemalt 22. mail 2020.

Õpilaskandidaat kinnitab enda koolis õpingute jätkamise soovi hiljemalt 1. juuniks 2020.a. sisseastumisinfosüsteemis SAIS.