Õppekavad

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda valitud õppesuundadega kujundatud õppekava alusel. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku 96 riiklikult kohustuslikku kursust, Kohtla-Järve Gümnaasiumis on erinevate õppekavade kohustuslik maht 96-104 ainekursust. Sealhulgas saab  õpilane valida 13-kursuselise valikmooduli, millel soovib õppima asuda. 

Kooli poolt pakutavad valikmoodulid 2021/2022 õppeastal:

digisüsteemid;

meditsiin;

lennundus;

etenduskunstid;

ajakirjandus ja meedia;

üldõpe.

Valikmoodulid koosnevad 10 moodulikursusest G1 ja G2-s. G3-s on võimalik valida kas 3-kursuseline mooduliblokk oma senise mooduli süvaõpet või mõni muu huvipakkuv 3-kursuseline valikblokk.

Õpilased saavad valida laia ja kitsa matemaatika õppekavade vahel. Reaal-ja loodusainete ning üldõppe valdkonna moodulites õpitakse laia matemaatika õppekaval, kulutuurivaldkonna moodulites kitsa matemaatika õppekaval.

Kui õpilane on põhikoolis õppinud eestikeelsel õppekaval, siis jätkab ta gümnaasiumis õpinguid eesti keel emakeelena õppekaval.

Õpilane, kes on põhihariduse omandanud vene õppekeelega koolis, siis jätkab gümnaasiumis õpinguid eesti keel teisel keelena õppekaval. Lisaks on õpilase õppekavas kohustuslikud kursused vene keeles ja vene kirjanduses.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles 

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.