Õppekavad

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda valitud õppesuundadega kujundatud õppekava alusel. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku 96 riiklikult kohustuslikku kursust, Kohtla-Järve Gümnaasiumis on erinevate õppekavade kohustuslik maht 96-101 ainekursust. Sealhulgas saab  õpilane valida 9-kursuselise valikmooduli, millel soovib õppima asuda. 

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja vabaainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv valikmoodul, mis koosneb 9 kursusest (alates 2022/2023 õa vastavalt õppekava muudatusele).

G1 ja G2 astmes läbib õpilane vastavalt 4+4 kursust, kolmandal aastal (G3-s) 1 kursuse, mis on praktilise suunitlusega, sisaldades endas töövarjutamist, projektõpet ja praktikat.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis pakutavad moodulid

2022/2023 õppeaastal:

Reaal-ja loodusainete valdkond:

  • digisüsteemid;
  • meditsiin;

Kultuurivaldkond:

  • teater, kino ja televisioon;

Üldõppe valdkond:

  • üldõpe;
  • eesti keele süvaõpe.

 

Õpilased saavad valida laia ja kitsa matemaatika õppekavade vahel. Reaal-ja loodusainete ning üldõppe valdkonna moodulites õpitakse laia matemaatika õppekaval, kulutuurivaldkonna moodulil ja eesti keele süvaõppes kitsa matemaatika õppekaval.

Kui õpilane on põhikoolis õppinud eestikeelsel õppekaval, siis jätkab ta gümnaasiumis õpinguid eesti keel emakeelena õppekaval.

Õpilane, kes on põhihariduse omandanud vene õppekeelega koolis, siis jätkab gümnaasiumis õpinguid eesti keel teisel keelena õppekaval. Lisaks on õpilase õppekavas kohustuslikud kursused vene keeles ja vene kirjanduses.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles 

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.