Õppekavad

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda valitud õppesuundadega kujundatud õppekava alusel. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku 96 riiklikult kohustuslikku kursust, Kohtla-Järve Gümnaasiumis on erinevate õppekavade kohustuslik maht 99 ainekursust. Sealhulgas saab  õpilane valida 13-kursuselise valikmooduli, millel soovib õppima asuda. 

Kooli poolt pakutavad valikmoodulid:

inseneeria;

digisüsteemid;

etenduskunstid;

ajakirjandus ja meedia;

reaal- ja loodusteadused;

eesti keele süvaõpe;

meditsiin;

abipolitseinik.

Valikmoodulid koosnevad 10 moodulikursusest G1 ja G2-s. G3-s on võimalik valida kas 3-kursuseline mooduliblokk oma senise mooduli süvaõpet või mõni muu huvipakkuv 3-kursuseline valikblokk.

Kursuste jagunemist valitud põhimoodulite lõikes illustreerivad järgmised joonised.

Õppekava 2020/2021 õppeaastal õpinguid alustavatele õpilastele:

1.) Eesti keel emakeelena õppekava laia matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima reaal- ja loodusteaduste, inseneeria, meditsiini või digisüsteemide valikmoodulil.

2.) Eesti keel teise keelena õppekava laia matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima digisüsteemide, inseneeria, reaal-ja loodusteaduste või meditsiini valikmoodulil.

3.) Eesti keel emakeelena õppekava kitsa matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima ajakirjandus ja meedia või etenduskunstide. valikmoodulil.

4.) Eesti keel teise keelena õppekava kitsa matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima eesti keele süvaõppe, etenduskunstide või ajakirjanduse ja meedia valikmoodulil.

Õppekava 2019/2020 õppeaastal õpinguid alustanud õpilastele:

1.) Eesti keel emakeelena õppekava laia matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima reaal- ja loodusteaduste, ajakirjandus ja meedia, etenduskunstide, inseneeria või digisüsteemide valikmoodulil.

2.) Eesti keel teise keelena õppekava laia matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima digisüsteemide, inseneeria, reaal-ja loodusteaduste, eesti keele süvaõppe, etenduskunstide või ajakirjanduse ja meedia valikmoodulil.

1. Riiklikult kohustuslikud kursused 

Eesti emakeelega õpilastele 69 kursust laia matemaatikaga õppekaval, millele lisandub 4 kohustuslikku B2-taseme võõrkeele kursust.

Eesti emakeelega õpilastele 63 kursust kitsa matemaatikaga õppekaval, millele lisandub 4 kohustuslikku B2-taseme võõrkeele kursust.

Eesti keel teise keelena õppivatele õpilastele 73 kursust laia matemaatikaga õppekaval, millele lisandub 4 kohustuslikku B2-taseme võõrkeele kursust.

Eesti keel teise keelena õppivatele õpilastele 67 kursust kitsa matemaatikaga õppekaval, millele lisandub 4 kohustuslikku B2-taseme võõrkeele kursust.

2. Kooli kohustuslikud kursused 

Uurimistöö alused (1), riigikaitse (2), üldpädevuste arendamine (1), lisakursused eksami ainetes (3) – ettevalmistus matemaatika, eesti keele (eesti keel teise keelena) ja võõrkeele riigieksamiks.

Kitsa matemaatikaga õppekavadel lisandub kooli kohustuslike kursuste juurde praktkiline matemaatika (2).

3. Valikmooduli kursused (10+3 kursust)

Sisseastumisel valitud mooduli 10 kohustuslikku kursust, millele lisandub G3-s 3-kursuseline süva-või valikmoodul.

4. Kooli valikained

Õpilane valib kooli poolt pakutavatest valikainetest vastavalt õppekavale 2, 6 või 10 kursust.

Lisaks võib õpilane valide endale meelepäraseid valikaineid sellises mahus nagu ta ise seda soovib.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles 

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.