Üldõpe

Üldõppe valdkonnas puudub õpilastel kindel suunamoodul ja seeläbi on õpilaste valikainete osakaal õppekavas suurem kui teistel moodulitel, Üldõppes saab gümnasist keskenduda põhiainetele ja selle kõrval valida teda huvitava võõrkeele, mis omandatakse gümnaasiumi õpingute jooksul vähemalt A2-tasemel. Tublimad jõuavad soovi korral ka B1-tasemele. Lisaks kohustuslikele võõrkeeltele saab õpilane valida prantsuse, soome või saksa keele õppimise.

Üldõppe valdkonnas õppijad saavad kvaliteetse ja laiapõhjalise gümnaasiumihariduse ilma ühegi kompromissita. Üldõppes saab õppida kas kitsa või laia matemaatika õppekaval. Toetame õpilasi igakülgselt valikute tegemisel ja iseenda õpitee kujundamisel ning läbi huvitavate valikkursuste enda leidmise, et kõrgharidustee jätkamiseks oleks tunne kindlam.

Üldõppe õppekava ülesehitus vastavalt kas kitsa või laia matemaatikaga õppekaval E1 (eesti põhikoolist tulnud õpilase) ja E2 (eesti keel teise keelena) õpilase jaoks:

Mooduli eesmärk: Anda laiapõhjaline gümnaasiumiharidus võimalusega õpilasel endal kujundada enda õpitee.

Valdkond: Reaal-ja loodusained, humanitaarained, võõrkeeled jm õpilase valikul.

Maksimaalne õpilaste arv õpperühmas: Avatakse huviliste olemasolul kaks õppegruppi. Vajaduspõhiselt ja soovijate olemasolul avame üldõppes eesti keele süvaõppe grupi.

Edasiõppimisvõimalused: Kõrgkoolid ja ülikoolid Eestis ja välismaal.