Üldõpe

Üldõppe valdkonnas puudub õpilastel kindel suunamoodul ja seeläbi on õpilaste õppekoormus mõnevõrra väiksem, kokku 96 kursust kolme õppeaasta jooksul. Üldõppes saab gümnasist keskenduda põhiainetele nagu matemaatika, füüsika, kirjandus, keeled jm, mis on riiklikult kohustuslikud kursused. Selle kõrval saab õpilane valida teda huvitava võõrkeele, mis omandatakse gümnaasiumi õpingute jooksul vähemalt A2-tasemel. Tublimad jõuavad soovi korral ka B1-tasemele. Lisaks kohustuslikele võõrkeeltele saab õpilane valida prantsuse, itaalia, soome või saksa keele õppimise.

Üldõppe valdkonnas õppijad saavad kvaliteetse ja laiapõhjalise gümnaasiumihariduse ilma ühegi kompromissita. Üldõppes õpib õpilane laia matemaatikaga õppekaval, lisaks on õppekavas täiendavad kursused eesti keeles ja kirjanduses ning eesti keeles teise keelena. Toetame õpilasi igakülgselt valikute tegemisel ja iseenda õpitee kujundamisel ning läbi huvitavate valikkursuste enda leidmise, et kõrgharidustee jätkamiseks oleks tunne kindlam.

Mooduli eesmärk: Anda laiapõhjaline gümnaasiumiharidus võimalusega õpilasel endal kujundada enda õpitee.

Valdkond: Reaal-ja loodusained, humanitaarained, võõrkeeled jm õpilase valikul.

Maksimaalne õpilaste arv õpperühmas: Avatakse huviliste olemasolul kaks õppegruppi. Vajaduspõhiselt ja soovijate olemasolul avame üldõppes eesti keele süvaõppe grupi.

Edasiõppimisvõimalused: Kõrgkoolid ja ülikoolid Eestis ja välismaal.